+1-800-997-1228
Trang nhật ký cá nhân về Visa EB-5

Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley và Patrick Leahy Đưa Ra Đạo Luật EB-5 Lưỡng Đảng

EB5Investors.com Staff

Chương trình EB-5 đã được tái cho phép và cải cách thực hiện trước Thượng Viện vào ngày hôm qua khi ngày hết hạn của chương trình 30 tháng 9, 2015 đang đến gần. Đạo luật lưỡng đảng này được đưa ra bởi Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Charles Grassley (R-Iowa) và Thành Viên Cao Cấp Patrick Leahy (D-Vermont). Dự luật đề xuất việc tái cho phép và cải cách đối với nhiều thành phần then chốt của Chương Trình Đầu Tư Di Trú EB-5.

Nhấp vào đây để xem dự luật.

 

Ali Jahangiri, người sáng lập Tạp Chí Nhà Đầu Tư EB5 và trang web eb5investors.com cho biết “Hơn bao giờ hết, lúc này chính là thời điểm để ngành công nghiệp EB-5 phối hợp cùng nhau và để các thành viên của Thượng Viện thấy được những tác động mà đạo luật được đề xuất này mang lại cho những lĩnh vực của Hoa Kỳ hiện đang được hưởng lợi từ nguồn đầu tư trực tiếp của nước ngoài theo chương trình EB-5. Chúng ta cần phải đoàn kết để cho các nhà hoạch định chủ chốt hiểu được các lợi ích của chương trình EB-5 – cho cả khu vực thành thị và nông thôn. Giờ đây chúng ta có cơ hội ủng hộ cho thành công lâu dài của một chương trình đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế cũng như những công nhân ở Hoa Kỳ.”

 

Laura Foote Reiff, Đồng Chủ Tịch của Greenberg Traurig, Bộ Phận Phụ Trách Tuân Thủ và Di Trú Diện Kinh Doanh của LLP và Đồng quản lý Cổ đông của công ty cho biết “Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Quốc Hội để thực hiện tái cho phép chương trình cũng như để tìm kiếm những cải cách thuận lợi, công bằng vì lợi ích toàn ngành.”

 

Đạo luật này tạo ra một số thay đổi có tác động rộng rãi cho toàn ngành công nghiệp EB-5; tuy nhiên, đề xuất mở rộng đối với các Khu Vực Tạo Việc Làm Mục Tiêu (hay gọi là các khu vực “TEA”) có thể sẽ có khả năng lớn nhất trong việc tạo ra các tác động không mong muốn đối với các thành phố hiện đang được hỗ trợ đáng kể về kinh tế và tạo việc làm theo chương trình EB-5. Đối với những người chưa quen với thuật ngữ này, TEA nói đến khu vực nông thôn hoặc có khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao, cho phép các nhà đầu tư nhập cư đủ điều kiện để được cấp visa EB-5 với khoản đầu tư tối thiểu là $500.000.

 

Những cải cách đáng chú ý nhất từ đạo luật này đối với cộng đồng EB-5 bao gồm:

  • Số Tiền Đầu Tư Tối Thiểu

◦                            Số tiền đầu tư tối thiểu có thể tăng lên $800.000 đối với các khoản đầu tư TEA và $1.200.000 đối với các khoản đầu tư không phải TEA

  • Tạo Ra Việc Làm

◦                            Trong 10 công việc mà mỗi nhà đầu tư phải tạo ra, chỉ 90% có thể xuất phát từ việc tạo việc làm gián tiếp;

◦                            Trong nguồn vốn được cung cấp cho một dự án từ các nguồn không phải EB5, chỉ 30% có thể được tính vào tạo việc làm gián tiếp; và

◦                            Ít nhất 50% trong số tạo việc làm gián tiếp ước tính phải xảy ra trong khu vực thống kê kết hợp hoặc khu vực thống kê của đô thị nơi có trụ sở của TEA.

  • Tuân Thủ Quy Định của Trung Tâm Khu Vực

◦                            Chứng nhận tuân thủ tất cả các luật lệ, bao gồm luật chứng khoán; yêu cầu báo cáo thường niên gia tăng; kiểm tra nền tảng được hệ thống hóa cho các cá nhân; và lưu giữ hồ sơ.

  • Chấp Thuận Trước Các Khoản Đầu Tư của Trung Tâm Khu Vực

◦                            Mỗi khoản đầu tư được trung tâm khu vực tài trợ phải được phê duyệt trước khi nộp Đơn I-526 liên quan đến khoản đầu tư đó. Tuy nhiên, DHS sẽ thiết lập dịch vụ xử lý trả tiền.

  • Cải Cách TEA

◦                            DHS sẽ chứng nhận cho Cải Cách TEA mà không cần có ý kiến từ bất kỳ cơ quan chính quyền tiểu bang hoặc liên bang nào khác, chứng nhận này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm.

Đạo luật này tạo cơ hội cho ngành công nghiệp EB-5 tập trung vào mục tiêu chung là đổi mới chương trình của trung tâm khu vực; tuy nhiên, điều quan trọng là các thành viên của ngành công nghiệp EB-5 cần làm cho Quốc Hội hiểu rõ phạm vi tác động của dự thảo của Thượng Nghị Sĩ Leahy và Grassley đối với chương trình EB-5.

 

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.