+1-800-997-1228

Kate Kalmykov là một trong những luật sư về nhập cư có thể công nhận và rất được tôn trọng trong cộng đồng EB-5 visa. Mặc dù bà đại diện khách hàng qua sự phân loại vấn đề cấp visa trên cơ sở việc làm chương trình định cư và không định cư, Kate cống hiến nhiều cho việc thi hành luật nhập cư theo chương trình E5-B. Với gần 10 năm kinh nghiệm về nhập cư theo chương trình E5-B. Kate làm việc hàng ngày với các nhà đầu tư nhập cư, các Trung tâm Khu vực, các nhà phát triển dự án, các luật sư công ty, các hãng luật công lý tư nhân, và tham gia với các hãng khác trong chương trình E5-B. Các mối liên kết trong ngành này, cùng với kiến thức sâu rộng của bà về chương trình E5-B, thật sự bà đã đạt được vị thế cao trong số các luật sư nhập cư E5-B khác.

Kate thường xuyên tư vấn cho khách hàng qua mọi giai đoạn của chương trình nhà đầu tư định cư EB-5. Việc này bao gồm hướng dẫn đầy hứa hẹn EB-5 visa qua mọi giai đoạn để có được thẻ xanh. Bà tư vấn cho các đương đơn đầu tư theo chương trình EB-5 visa và giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào xoay quanh việc Xóa bỏ các Điều kiện của I-829. Kate cũng thường xuyên trợ giúp các trung tâm Khu vực EB-5. Bà giúp các Trung tâm Khu vực duy trì sự tuân thủ USCIS, tháo gỡ các vấn đề về tình trạng, lập hồ sơ, nhận các dự án hiện hữu, và giúp giám sát sự thiết lập các Trung tâm Khu vực. Mục tiêu của Kate là làm thông suốt chương trình EB-5 càng nhiều càng tốt bằng cách làm cho các thủ tục nộp đơn EB-5 ít nặng nề hơn cho khách hàng của mình.

Kate đã dành nhiều thời gian học tập của mình để nghiên cứu luật pháp và các mối quan hệ quốc tế. Bà lấy được bằng Cử nhân về Nghiên cứu Quốc tế, với lời khen cao quý từ trường Đại học Hoa kỳ. Bà tiếp tục học và lấy được cả hai bằng Thạc sỹ về Sự vụ Quốc tế và bằng Luật từ Đại Học Hoa kỳ. Kate thông thạo cả 2 ngôn ngữ Anh và Nga, việc này đã giúp bà rất nhiều trong việc đại diện cho khách hàng quốc tế. Theo học trường luật, đã cam kết hành nghề ở New Jersey, New York, và Tòa án Quận ở Hoa kỳ cho Quận New Jersey.

Kate vô cùng năng động trong cộng đồng luật nhập cư. Là thành viên của Hội Luật gia Hoa kỳ, Kate là Chủ tịch của Bộ phận trong Ủy ban Nhập cư Luật Hành chánh, Phó Chủ tịch của Bộ phận của Tiểu ban Nhập cư và Quốc tịch về Luật Quốc tế, và là Chủ tịch Chương trình của Bộ phận Ủy ban giải quyết Kiện tụng về Nhập cư, bà cũng là một thành viên tích cực của Hội Luật gia về Nhập cư Hoa kỳ, nơi đây bà là Chủ tịch Ủy ban năm 2008. Kate cũng là ủy viên của Lực lượng hành động Tốt nghiệp Y khoa Quốc tế và Ủy ban Liên lạc Giám đốc Quận của các Dịch vụ Nhập cư và Quyền Công dân của bang New York Hoa kỳ từ năm 2009 đến năm 2011. Kate dạy cho các luật sư thành viên bằng cách nói thường xuyên trong các cuộc hội nghị và hội thảo chuyên đề về nhập cư quốc gia. Bà là tác giả của nhiều bài viết về luật nhập cư và duy trì một trang blog về chương trình EB-5 Visa.

Các câu trả lời Các câu trả lời

Các Nhà Đầu Tư EB-5 được Xác Nhận

Tính đến November 4, 2015
  • EB5Investors.com không tìm thấy hồ sơ tội phạm công cộng trên BeenVerified.com
  • Thành viên Luật sư đoàn có hiệu lực với vị thế tốt

Tạp Chí và các Bài Viết dành cho các Nhà Đầu Tư EB5