+1-800-997-1228
ĐơN EB-5

Đơn DS-230

Đơn DS-230 là gì?

Đương đơn xin cấp EB-5 visa phải nộp đơn DS-230 để được thường trú có điều kiện trong bước thứ ba của quá trình xin EB-5 visa. Nộp đơn DS-230 sau khi USCIS duyệt đơn I-526 theo EB-5. Tuy nhiên, đơn DS-230 sẽ do nhà đầu tư EB-5 làm việc tại lãnh sự hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước ngoài nộp. Sau khi đơn DS-230 được phê duyệt, nhà đầu tư EB-5 sẽ được thường trú có điều kiện, giúp họ và những người phụ thuộc của họ có thể chuyển tới Hoa Kỳ. Một luật sư di trú EB-5 có thể giúp nộp đơn DS-230 của bạn.

Đương đơn xin visa cung cấp thông tin tiểu sử trong đơn DS-230. Phần đầu đơn do đương đơn hoàn tất và nộp, phần còn lại sẽ thực hiện trước sự có mặt của cán bộ lãnh sự tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ. Phần I của đơn DS-230 thu thập thông tin tiểu sử cơ bản gồm tên, địa chỉ, nguyên quán, tình trạng hôn nhân, nơi sinh, thông tin về bố mẹ. Đương đơn cũng phải cung cấp danh sách các địa chỉ cư trú trước đây, quá trình công tác trong 10 năm qua, và thông tin nghĩa vụ quân sự.

Phần II đơn DS-230 sẽ hoàn tất khi tham gia phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ, có sự trợ giúp của cán bộ lãnh sự. Đương đơn cần mang theo các hồ sơ như giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, và hộ chiếu đến cuộc phỏng vấn DS-230 của mình. Sau khi phỏng vấn, đương đơn xin visa sẽ hoàn tất đơn và ký tên. Mỗi thành viên trong gia đình đi cùng nhà đầu tư EB-5 đến Hoa Kỳ phải nộp riêng một đơn DS-230 để đăng ký thường trú nhân.

Tóm tắt đơn DS-230

  • Cấp visa nhập cư để nhà đầu tư và những người phụ thuộc của họ bắt đầu thường trú có điều kiện sau khi đến Hoa Kỳ.
  • Đươc nộp bởi đương đơn EB-5 tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước ngoài
  • Được nộp bởi luật sư di trú
  • Yêu cầu phong vấn tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.