+1-800-997-1228
qa

Tôi có thể đưa gia đình cùng sang Mỹ nếu tôi có EB-5 visa hay không?

Nếu tôi tham gia chương trình nhà đầu tư nhập cư, tôi có thể đưa gia đình đi cùng không? Là những thành viên nào? Nếu được, mỗi người có phải tự đầu tư toàn bộ khoản tiền đó hay không?

Các câu trả lời

  • Avatar

    Kate Kalmykov

    Immigration Attorney
    Được trả lời vào

    Mỗi một visa nhập cư EB-5 được duyệt cho phép nhà đầu tư xin một thẻ xanh hoặc thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi đều có thể xin thẻ xanh theo đơn EB-5 đã được thông qua của nhà đầu tư. Đương nhiên bạn có thể đưa vợ/chồng và con cái từ 21 tuổi trở xuống đi cùng. Chỉ mình quý vị phải đầu tư 500.000 đô la hoặc 1 triệu đô la vào doanh nghiệp thương mại mới để hưởng quyền lợi từ chương trình EB-5. Những người phụ thuộc của quý vị sẽ được cấp thẻ căn cứ theo đơn I-526 (EB-5) đã được thông qua của quý vị.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.