+1-800-997-1228
qa

Theo chương trình EB-5 thì mất bao lâu để được cấp thẻ xanh?

Theo chương trình EB-5 thì mất bao lâu để được cấp thẻ xanh?

Các câu trả lời

  • Avatar

    Kate Kalmykov

    Immigration Attorney
    Được trả lời vào

    Thời gian xử lý của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ là liên tục và thay đổi tùy theo số lượng đơn nhận được. Thậm chí có thể mất một năm để nhận được thẻ xanh có điều kiện thông qua chương trình EB-5. Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ thường mất 5 đến 8 tháng để xem xét đơn I-526, thường được hiểu là đơn EB-5 và mất khoảng 4 đến 10 tháng để Bộ Ngoại giao xem xét thẻ xanh tiếp theo hoặc Thay đổi Tình trạng cư trú thông qua Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước ngoài.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.