+1-800-997-1228
qa

Mỗi năm Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ cấp bao nhiêu EB-5 visa?

Theo tôi được biết, mỗi năm có tối đa 10.000 người được cấp EB-5 visa. Nhưng số lượng thực tế là bao nhiêu? Con số này có ổn định hay theo các năm không?

Các câu trả lời

  • Avatar

    Kate Kalmykov

    Immigration Attorney
    Được trả lời vào

    Khi Quốc hội tạo ra EB-5 visa thông qua Đạo luật Di trú năm 1990 đã chỉ định cấp 10.000 visa mỗi năm cho danh mục này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt đến con số này. Kể từ năm 2008, chương trình EB-5 visa đã phát triển khá phổ biến theo cấp lũy thừa. Năm năm trước số lượng cấp EB-5 visa chỉ là vài trăm nhưng trong năm tài khóa 2011 con số này đã tăng lên trên 3.000 visa. Mặc dù chưa đạt được mức cao nhất nhưng nhiều cán bộ trong nội bộ ngành dự đoán rằng nếu tiếp tục duy trì được sự phổ biến như vậy thì rất có thể sẽ đạt được mức tối đa trong năm nay hoặc năm tài khóa 2013.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.