+1-800-997-1228
qa

Nhân viên di trú EB-5 là gì?

Nhân viên di trú EB-5 có chức năng gì? Họ làm việc với đương đơn tại Hoa Kỳ hay tại nước ngoài?

Các câu trả lời

  • Avatar

    Kate Kalmykov

    Immigration Attorney
    Được trả lời vào

    Một nhân viên di trú là một nhà tư vấn nước ngoài hỗ trợ nhà đầu tư về địa điểm đầu tư vào Dự án Trung tâm Khu vực. Các nhân viên di trú thường hỗ trợ về các Trung tâm Khu vực hoặc các công ty có dự án quảng bá những mời chào đầu tư EB-5 ra nước ngoài. Các nhân viên di trú chủ yếu làm việc tại Trung Quốc – thị trường EB-5 lớn nhất. Các nhân viên di trú phải được cấp phép là người trung gian/thương nhân để làm việc với đương đơn tại Hoa Kỳ.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.