+1-800-997-1228
Trang nhật ký cá nhân về Visa EB-5

Mẫu I-9 và EB-5: Mối quan hệ là gì?

Kate Kalmykov

Các luật nhập cư liên bang yêu cầu các nhà tuyển dụng phải thẩm tra nhân dạng và tính tính thích hợp với việc làm của những người được thuê mới bằng cách hoàn tất những gì được biết như Mẫu I-9, Thẩm tra Tính hợp lệ của Việc làm đối với từng nhân viên. Mỗi người được thuê mới phải hoàn tất Mẫu I-9 trong vòng ba ngày làm việc đầu tiên. Trong quá trình thực hiện mẫu I-9, các nhân viên phải trình bày cho cá nhân (ví dụ như nhân viên nguồn nhân lực) qua việc hoàn tất các hồ sơ của mẫu I-9 để thẩm tra nhận dạng và để chứng tỏ rằng họ có giấy phép làm việc ở Hoa Kỳ.

Mẫu I-9 cung cấp ba hạng mục tài liệu phải được trình bày nhằm hoàn thành việc thẩm tra này. Người được thuê mới này phải trình nộp hoặc là :

  • Một “Danh sách A” được thiết lập cho CẢ nhận dạng và giấy phép làm việc của họ trong các tài liệu thuộc Danh sách A của Hoa Kỳ có thể bao gồm một hộ chiếu Hoa Kỳ, thẻ xanh hay Giấy phép Làm việc (EAD) được USCIS cấp
  • Một tài liệu thuộc Danh sách B thiết lập sự nhận dạng của những người được thuê mới, chẳng hạn như một giấy phép lái xe hay thẻ căn cước quân nhân VÀ một tài liệu thuộc Danh sách C thiết lập giấy phép làm việc ở Hoa Kỳ ví dụ như một thẻ Số An Sinh Xã hội hay một giấy chứng nhận khai sinh ở Hoa Kỳ

Những nhà tuyển dụng có trách nhiệm xác minh tình trạng của các nhân viên ở Hoa Kỳ vì mục đích được yêu cầu của mẫu I-9 để xác định xem các tài liệu đã trình bày đối với họ có giá trị hợp lý và thuộc về cá nhân đã nộp nó hay không. Nếu nhà tuyển dụng cho rằng tài liệu đã trình bày với họ có thể chấp nhận được, thì họ không phải thực hiện các biện pháp khác để xác minh nhận dạng của nhân viên này và thích hợp với việc làm. Trên thực tế, Sở Tư pháp (DOJ) đã cảnh nhà tuyển dụng báo nhiều lần về “kiểm tra trước” đương đơn hay đối với hồ sơ dẫn chứng theo Mẫu I-9, vì nó được xem là phân biệt đối xử.

Đối với nhà tuyển dụng lo lắng về sự tuân thủ các yêu cầu được đưa ra theo mẫu I-9 sự gia tăng trong kiểm toán và điều tra bởi Cơ quan Thi hành luật Di trú và Hải quan (ICE), có một sự lựa chọn để sử dụng một hệ thống dựa trên internet tự nguyện được Sở An ninh Nội địa triển khai hợp tác với Cơ quan Quản lý An ninh Xã hội, được biết đến là Thẩm tra Điện tử (E-Verify). Hệ thống này giúp nhà tuyển dụng chạy các thông tin đã được những người được thuê mới cung cấp cho họ trong tiến trình thực hiện mẫu I-9 so với hàng loạt các cơ sở dữ liệu của chính phủ. Hệ thống này sẽ xác nhận với nhà tuyển dụng là nhân viên có giấy phép làm việc hay không hay nếu có một sự khác biệt về thông tin cần phải được giải quyết được biết như là “tạm thời không xác nhận”

Vì vậy tại sao mẫu I-9 có liên quan trong ngữ cảnh visa nhà đầu tư định cư EB-5? Đối với các đơn đương EB-5 cá nhân thì họ phải tạo ra mười việc làm cho mỗi nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ, USCIS thường yêu cầu các mẫu I-9s cho hãng kinh doanh mới để xác định nhà đầu tư có đáp ứng yêu cầu mười việc làm theo yêu cầu của chương trình EB-5 hay không. Trong ngữ cảnh trung tâm khu vực, các trung tâm nào đó có thể dựa trên việc làm trực tiếp bởi công ty dự án. Điều này là phổ biến ở các ngành công nghiệp chẳng hạn như sản xuất, tổ chức lễ tân, hỗ trợ cuộc sống hay nhà hàng là nơi công ty dự án có thể thuê một số nhân viên trực tiếp để hoạt động. Mặc dù những việc làm này được USCIS xem là “gián tiếp” bởi vì họ không phải là các nhân viên của hãng kinh doanh mới, nếu mô hình kinh tế ưu tiên sử dụng các việc làm dự án trực tiếp để tính toán tổng số lượng việc làm (bao gồm việc làm gián tiếp và trực tiếp) thì việc làm bởi công ty dự án phải được chứng minh ở giai đoạn của mẫu I-829, thường là thông qua việc sử dụng mẫu I-9s.

Một khi mẫu I-9 nằm trong tay của USCIS ở cấp độ I-829 thì chúng tôi thấy rằng chính Sở đã điều hành các nhân viên thông qua chương trình Thẩm định Điện tử. Trong trường hợp, ở nơi đã được xác định rằng các nhân viên đó không phải là người lao động Mỹ trong ngữ cảnh EB-5, chẳng hạn như công dân hay thường trú nhân Hoa Kỳ, thậm chí nếu tất cả các giải pháp hợp lý được nhà tuyển dụng thực hiện theo các thủ tục do USCIS phác thảo, những việc làm đó vẫn bị loại trừ khỏi số việc làm theo mục đích của mẫu I-829. Điều này gây ra một sự mâu thuẩn đối với các nhà tuyển dụng tuân thủ các thủ tục đã được vạch ra cho họ trong việc thi hành thẩm tra việc làm theo hướng dẫn của liên bang, bao gồm M-274 Sổ tay cho Nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng cũng có thể tự tìm thấy giữa một tảng đá và một nơi làm việc khó khăn trong việc chứng minh tình trạng nhập cư của nhân viên nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5 của USCIS trong khi chú ý để không vi phạm các điều khoản chống phân biệt đối xử của Đạo luật Di trú và Quốc tịch được tìm thấy tại §274B.

Hơn nữa, chuyển cho USCIS các mẫu I-9 đầy các vi phạm về mặt kỹ thuật hay trọng yếu cũng mang lại sự bị xem xét kỹ lưỡng không mong muốn bởi cơ quan ICE anh em trong tài liệu của công ty’s. Những người có hành vi phạm có thể đối mặt các các hình phạt dân sự. Cũng như vậy, những nhà tuyển dụng cố ý thuê hay tiếp tục thuê lao động không có giấy phép có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý về hình sự và dân sự. Kể từ khi nhậm chức, Chính quyền Obama đã làm một biểu mẫu cho nhiều công ty bằng cách phát hành các Thông báo Thanh tra mẫu I-9s của họ và áp dụng các hình phạt dân sự đối với các vi phạm trọng yếu và kỹ thuật. Khi càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư đạt đến giai đoạn I-829, người ta dự kiến rằng mẫu I-9s được trình lên để cho thấy sự tạo ra việc làm sẽ nhận được xem xét kỹ lưỡng hơn trong nỗ lực đảm bảo sự tuân thủ.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.