+1-800-997-1228

Hãy bắt đầu ngay hôm nay!

Bạn đang muốn trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ? Bạn có muốn có "thẻ xanh"? EB5Investors.com là cộng đồng trực tuyến toàn cầu dành cho những người quan tâm đến chương trình Visa EB-5. Chương trình cấp visa này được chính phủ Hoa Kỳ thiết lập với nỗ lực hỗ trợ bạn trở thành một thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Thư khen ngợi

  • Chương Trình Visa EB-5 Visa đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi!

    David Hwang

Như được Mô Tả trong

Orange County Register
The Huffington Post
Los Angeles Times
Amazon

Câu hỏi & Trả lời gần đây

Đặt Câu hỏi

Góc của Kate

Nhấp vào đây để đọc thêm về các Bài đăng Nhật ký cá nhân EB-5