+1-800-997-1228
Trang nhật ký cá nhân về Visa EB-5

Hạ Viện Hoa kỳ phê chuẩn thời gian gia hạn 3 năm đối với Chương trình Thí điểm Trung tâm Khu vực EB-5

Kate Kalmykov

Vào ngày 13 tháng 9, trong một cuộc bỏ phiếu với đa số phiếu áp đảo 412-3, Hạ viện Hoa kỳ đã bỏ phiếu thông qua việc tái phê chuẩn 3 năm cho Chương trình Thí điểm Trung tâm Khu vực EB-5. Chương trình S. 3245 quy định thời gian gia hạn 3 năm cho chương trình trung tâm khu vực cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2015. Tổng thống Obama dự kiến sẽ phê chuẩn dự luật này vào cuối tuần này. Các thành viên Quốc hội của hai đảng đã thông qua dự luật quan trọng này. Nhân vật quan trọng trong cuộc tranh luận này là ông Lamar Smith (R-TX), Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ Viện, là người đã phát biểu tại EB5investors.vn trong Hội nghị Thường niên Nam California Lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 30 tháng 7 tại Newport Beach.

Tại hội nghị, Chủ tịch Smith đã công khai sự ủng hộ của ông đối với chương trình này, một chương trình không chỉ tạo ra việc làm trong nước Mỹ và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho đất nước này mà còn là chương trình duy nhất có khả năng thu hút những thương gia giỏi nhất và sáng giá nhất đến Hoa kỳ. Đồng thời trong hội nghị này, Chủ tịch đã trích dẫn số liệu thống kê liên quan đến số lượng việc làm mà chương trình đã tạo ra và thể hiện sự ủng hộ của mình đối với chương trình này. Ngoài ra, nhân vật quan trọng trong cuộc tranh luận là Thành viên Cấp cao, ông Zoe Lofgren (Đảng Dân chủ-California), Dân biểu Rick Larsen (Đảng Dân chủ-Washington) và Dân biểu Peter Welch (Đảng Dân chủ-Vermont).

Các nhân viên của EB-5 đã nhanh chóng tán dương quyết định của Hạ viện trong việc tái phê chuẩn chương trình này.

Kate Kalmykov, Luật sư về nhập cư EB-5, khẳng định "Ngày hôm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã thực hiện một bước quan trọng trong việc thể hiện hầu như tất cả đều đồng ý về một chương trình đã tạo việc làm cho Hoa kỳ, mang lại cho đất nước hàng tỷ đô la đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và thu hút những người giỏi nhất và sáng giá nhất đến định cư tại Hoa kỳ, " 

Chủ tịch Ali Jahangiri của EB5investors.vn, cũng nhận xét việc tái phê chuẩn này có tầm quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của Hoa kỳ vào giữa thời kỳ Đại Suy Thoái này.

Ông Jahangiri nói "Thực tế là việc tái phê chuẩn được thông qua bởi đa số phiếu áp đảo trong Hạ Viện như vậy đã chứng minh rõ ràng tầm quan trọng của Chương trình Thí điểm Trung tâm Khu vực EB-5 như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của nước ta trong thời kỳ tài chính bấp bênh tạm thời này".

EB5investors.vn hoan nghênh sự ủng hộ của Hạ viện đối với chương trình tạo việc làm quan trọng này. Muốn biết thêm thông tin về chương trình EB-5, hãy liên lạc qua số 84 08 73 002 017.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.