+1-800-997-1228
Trang nhật ký cá nhân về Visa EB-5

Có phải sẽ có sự tồn đọng trong Loại EB-5?

Kate Kalmykov

Trong số 140.000 visa định cư dựa trên cơ sở việc làm được cấp mỗi năm, có 10.000 visa được phân bổ cho loại ưu tiên thứ 5 của visa dựa trên cơ sở việc làm (EB-5). Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng 10.000 visa chỉ dành cho nhà đầu tư EB-5. Trên thực tế, 10.000 visa này là dành cho các nhà đầu tư và tất cả các thành viên phụ thuộc trong gia đình của họ, những người này cũng được giải quyết hồ sơ để được cấp thẻ xanh.

Trong số 10.000 EB-5 visa được cấp hàng năm, có 3.000 visa đặc biệt được dành riêng cho những cá nhân đầu tư trong các Trung tâm khu vực thuộc USCIS. Trong khi 3.000 visa được đặc biệt dành cho các đương đơn của Trung tâm vùng, cũng có thể có nhiều số lượng visa hơn được phân bổ cho họ trong số 10.000 visa nếu chúng không được sử dụng hàng năm. Ngoài ra, số lượng 3.000 EB-5 visa được dành riêng cho các nhà đầu tư 500.000 đô la Mỹ trong khu vực được biết đến là "Khu vực việc làm mục tiêu”; (TEA).

Trong suốt những năm qua, chúng ta đã thấy một sự đột biến trong việc sử dụng EB-5 visa. Trong năm 2011, có 3.463 EB-5 visa định cư đã được cấp. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra vào tháng 3 năm 2012, chúng tôi đã cấp 2.405 visa trong năm nay. Trong khi Trung Quốc chiếm hơn 50% số visa cấp trong năm năm qua, Hàn Quốc, Anh, Đài Loan và Iran cũng đã có số đơn xin EB-5 visa ở mức cao.

Sự phổ biến của các chương trình EB-5 cùng với tính kinh tế cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong vài năm tới có thể dẫn đến việc số visa có thể đạt tới ngưỡng 10.000. Nếu điều này xảy ra, nhà đầu tư EB-5 sẽ thấy rằng họ sẽ bị "tồn đọng" hoặc xếp hàng chờ đợi để giải quyết cấp thẻ xanh đối với cả việc giải quyết hồ sơ tại Lãnh sự quán hay điều chỉnh tình trạng. Tương tự như vậy, giống như tất cả các loại ưu tiên visa định cư dựa trên cơ sở việc làm, mỗi năm, mỗi quốc gia chỉ có thể sử dụng 7% của tổng số visa định cư hàng năm. Nhu cầu gia tăng của kiều bào Trung Quốc dẫn đến số kiều bào từ quốc gia đó vượt quá số EB-5 visa tối đa được phân bổ cho họ trong năm và cũng có thể dẫn đến sự tồn đọng cụ thể như chúng ta thấy trong các loại visa EB-2 và EB-3 cho quốc gia này. Các bên liên quan của chương trình EB-5 hy vọng rằng như một phần của nỗ lực cải cách của Chương trình Thí điểm của Trung tâm vùng, việc tăng số lượng hoặc Quốc hội làm rõ rằng giới hạn chỉ áp dụng cho các đương đơn là nhà đầu tư chính sẽ được tiến hành.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.