Hội Nghị Đầu Tư Định Cư EB-5 & Global 2023


Conference Sponsors


Việt Nam hiện đang là một trong những thị trường lớn nhất trong ngành Đầu tư Định cư EB-5 và có tỷ lệ những người siêu giàu cao nhất thế giới. Với sự phát triển tột bậc này, Tạp Chí Các Nhà Đầu Tư EB-5 (EB-5 Investors Magazine) hân hoan tổ chức Hội nghị Triển lãm Đầu tư Định cư EB-5 & Global tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4-5 tháng 4, 2023.

Nơi đây sẽ quy tụ các trụ sở di trú, các luật sư di trú, các nhà cung cấp dịch vụ EB-5, các trung tâm vùng, các nhà phát triển dự án, và các Quý nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Những nhóm thảo luận chuyên sâu sẽ được chủ trì bởi các chuyên gia đầu ngành. Họ sẽ cung cấp những góc nhìn có giá trị đối với chương trình Đầu tư Định cư EB-5 Hoa Kỳ và các chương trình định cư khác trên thế giới. Sự kiện lần này cũng sẽ có các triển lãm doanh nghiệp và cơ hội giao lưu. 

Chúng tôi hân hạnh mời tất cả những quý vị quan tâm đến việc mở rộng mạng lưới kinh doanh toàn cầu và tìm hiểu về thị trường EB-5 đến với Hội nghị của chúng tôi. 

Ai sẽ tham dự sự kiện này?

 1. Các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (High-net-worth Individuals - HNWI)
 2. Các nhà đại diện di trú quốc tế 
 3. Các trung tâm vùng 
 4. Các nhà phát triển dự án
 5. Cá luật sư di trú và chứng khoán
 6. Các đại lý môi giới và các nhà cung cấp dịch vụ khác trong ngành

Tại sao quý vị nên tham dự sự kiện này?

 1. Kết nối và phát triển mạng lưới doanh nghiệp với những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực EB-5
 2. Tích luỹ kiến thức từ các chuyên viên tương tác tại buổi hội thảo
 3. Giới thiệu doanh nghiệp của quý vị tới nhóm người quan trọng của lĩnh vực EB-5 và các bên liên quan toàn cầu
 4. Việt Nam là thị trường lớn thứ hai trên thế giới đi về ngành EB-5.
 5. Lượng các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đang phát triển nhanh chóng và có khả năng tiếp tục phát triển đến 170% trong năm 2026, tỷ lệ cao nhất thế giới. 
 6. Sự phát triển kinh tế tại Việt Nam được dự đoán tăng trưởng đến 5.5% trong năm 2022. 
 7. Tại Việt Nam, dân số các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao phát triển đến 320% từ năm 2000 đến 2016.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các cơ hội tài trợ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số điện thoại +1-800-997-1228 hoặc email tại info@eb5investors.com.