+1-800-997-1228
danh bạ

Nhân viên di trú

Luật sư di trú là thành phần không thể thiếu trong chương trình định cư theo diện đầu tư EB-5. Luật sư di trú thường xuyên làm việc với các ứng viên EB-5, trong các dự án EB-5, và Trung tâm Khu vực để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu của USCIS. Luật sư di trú thường giúp những người tham gia chương trình EB-5 hoàn thiện và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết cho Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) và các cơ quan khác trong chương trình EB-5.

Điều quan trọng là các ứng viên tham gia chương trình EB-5 tìm được một Luật sư di trú có kinh nghiệm trong chương trình định cư theo diện đầu tư. Các Luật sư di trú có liên quan đến hầu hết mọi giai đoạn của quy trình EB-5. Do đó, điều quan trọng là ứng viên EB-5 tìm được một Luật sư di trú có trình độ mà họ thích làm việc cùng.

Hãy duyệt danh sách Luật sư di trú EB-5 của chúng tôi dưới đây. Chúng tôi chỉ liệt kê những luật sư có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với chương trình EB-5 visa. Có nhiều Luật sư di trú nói nhiều ngôn ngữ khác nhau để giúp những ứng viên nước ngoài có thể hiểu dễ dàng hơn quy trình EB-5. Hãy tìm một Luật sư di trú EB-5 cần thiết cho bạn ngay hôm nay.

Tìm kiếm Chuyên Gia EB-5