+1-800-997-1228
CƠ SỞ EB-5

Trở thành một Trung tâm Khu vực

EB5Investors.com có thể giới thiệu cho bạn các chuyên viên, những người sẽ giúp bạn bắt đầu một Trung tâm Khu vực của riêng mình. Chúng tôi biết rằng quá trình đó khá khó khăn nếu không có những người thích hợp hướng dẫn bạn. Hiện tại chúng tôi đang cung cấp cho bạn giải pháp giúp bạn tiếp cận với nhiều nhà kinh tế học, nhà lập kế hoạch kinh doanh, luật sư chứng khoán và luật sư về nhập cư để giúp bạn với đơn xin Trung tâm Khu vực của bạn (đơn I-924). Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi theo số 1 (800) 997-1228 hoặc điền vào mẫu bên dưới.

Tại sao trở thành Trung tâm Khu vực EB-5?

Có rất nhiều lợi thế cho các tổ chức kinh doanh khi nhận chỉ định Trung tâm Khu vực EB-5 từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Trở thành một Trung tâm Khu vực là một phương thức hấp dẫn cho một dự án kinh doanh để gây vốn lãi suất thấp. Gây vốn qua chương trình đầu tư định cư EB-5 khá độc đáo so với các nguồi tại trợ truyền thống và EB-5 là một ngành công nghiệp thú vị và không ngừng phát triển.

Chương trình EB-5 trở nên phổ biến hơn bắt đầu từ nằm 2007 khi phương thức cho vay truyền thống trở nên khó khăn hơn trong thời kỳ Đại suy thoái. Có hai cách để đầu tư cho một dự án với vốn EB-5: Đầu tư trực tiếp hoặc thông qua một Trung tâm khu vực. Phương thức Trung tâm khu vực có thể sẽ hấp dẫn hơn đối với các nhà phát triển dự án và nhà đầu tư, khi việc chỉ định làm cho một số yêu cầu USCIS trở nên ít nghiêm ngặt hơn đối với đương đơn xin EB-5 visa. Các Trung tâm Khu vực cũng dễ dàng hơn trong yêu cầu tạo việc làm so với đầu tư EB-5 trực tiếp chỉ tập trung vào việc làm trực tiếp. Thay vì cần phải tạo 10 việc làm toàn thời gian trực tiếp, các Trung tâm Khu vực có thể đáp ứng yêu cầu tạo việc làm EB-5 bằng cách tạo ra 10 công việc toàn thời gian trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh. Và một lợi thế khác là các Trung tâm Khu vực có thể sử dụng hệ số kinh tế để chứng minh việc tạo ra các công việc này. Tuy nhiên, yêu cầu cụ thể của từng tổ chức sẽ luôn xác định việc chỉ định Trung tâm Khu vực có phải là thuận lợi nhất hay không.

Làm thế nào để trở thành một Trung tâm Khu vực EB-5

Hầu như bất kỳ ai cũng có thể đăng ký xin chỉ định Trung tâm Khu vực mà không cần có giấy phép đặc biệt. Thuật ngữ Trung tâm khu vực chỉ các đơn vị kinh kế, chính phủ hoặc tư nhân, có liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm tăng doanh số xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm, và tăng vốn đầu tư trong nước trong chương trình EB-5. Những mô hình kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện để trở thành trung tâm khu vực EB-5 bao gồm các cơ quan chính phủ, đối tác, tập đoàn, và bất kỳ tổ chức thương mại hiện hữu của Hoa Kỳ.

Mỗi Trung tâm Khu vực phải có được phê duyệt chỉ đinh của USCIS. Chỉ định Trung tâm Khu vực từ USCIS này đòi hỏi một quá trình nhiều giai đoạn cần sự đóng góp của nhiều chuyên gia khác nhau. Chí phí để được phê duyệt Trung tâm Khu vực khá khác nhau. Chỉ với chính Đơn xin cơ bản, được gọi là đơn xin I-924, Đơn xin cho Trung tâm khu vực theo Chương Trình Đầu Tư Định Cư nộp cho USCIS có phí là 17,795 đô la. Tuy nhiên, toàn bộ phí phê duyệt đắt hơn thế và phần lớn phụ thuộc vào chi phí sử dụng dịch vụ của các chuyên gia EB-5 khác nhau.

Các bước để trở thành một Trung tâm Khu vực EB-5

Một số bước chính mà một tổ chức cần theo để USCIS chấp duyệt Trung tâm Khu vực EB-5. Các chi phí liên quan và các tài liệu cần được soạn thảo sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của dự án. Mỗi hồ sơ trung tâm khu vực phải được đi kèm với một dự án, sự sẵn sàng của dự án rơi vào ba loại theo USCIS: giả thuyết, thực tế, và gương mẫu.

  • Dự án giả thuyết chỉ đến một đề xuất dự án mà không được hỗ trợ bởi một kế hoạch kinh doanh đầy đủ tuân thủ theo Quyết định Ho. Một dự án mẫu bao gồm các đề xuất chung và dự đoán chung có thể là đủ để xác định rằng Trung tâm khu vực đó sẽ có khả năng không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
  • Dự án thực tế yêu cầu chi tiết hơn một dự án giả thuyết để giúp chứng minh đề xuất đó được hỗ trợ bởi các công cụ dự báo kinh tế hoặc thống kê đáng tin cậy cùng với thông tin có thể xác thực. Điều này thường có nghĩa là một kế hoạch kinh doanh toàn diện và tuân thủ theo Quyết định Ho và một báo cáo kinh tế mô tả chính xác dự án, phần đầu tư, tạo việc làm, và yêu cầu khác của Quyết định Ho.
  • Dự án mô hình tiêu chuẩn chỉ đơn xin I-526 được nộp với đề xuất dự án thực tế của I-924 bao gồm các bản sao của các tài liệu tổ chức nghiệp và giao dịch của doanh nghiệp thương mại, mà USCIS sẽ xem xét để xác định xem chúng có phù hợp với những yêu cầu theo điều kiện chương trình EB-5. Chỉ có các dự án sẵn sàng xúc tiến đủ điều kiện.

Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về các bước và tài liệu bổ sung cần thiết cho từng loại.

  1. Xác định Phạm vi của Trung tâm Khu vực

Có lẽ bước quan trọng nhất trong quá trình phê duyệt Trung tâm Khu vực là việc tổ chức kinh doanh cần xác định phạm vi địa lý và lợi ích kinh tế của dự án mà tổ chức kinh doanh đang có kế hoạch sử dụng tài chính EB-5. Bước này bao gồm việc xác định địa điểm, ngành công nghiệp, cấu trúc doanh nghiệp, mô hình kinh doanh, và khoản đầu tư yêu cầu cho dự án tiềm năng.

  1. Sử dụng các Dịch vụ của các Chuyên gia - những người đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm hồ sơ chỉ định Trung tâm Khu vực

         Các tài liệu được yêu cầu tối thiểu:

Dự án giả thuyết: Kế hoạch kinh doanh hoạt động của Trung tâm khu vực, thỏa thuận cấu trúc công ty cho quyền sở hữu của Trung tâm khu vực, (a) mẫu kế hoạch dự án kinh doanh, (b) bản báo cáo kinh tế cho dự án, và mẫu thỏa thuận quản lý giữa Trung tâm khu vực và dự án.

Dự án thực tế: Các tài liệu được liệt kê ở trên với bản kế hoạch dự án kinh doanh toàn diện, và mẫu (c) tài liệu giao dịch (thường là một thỏa thuận đăng ký của nhà đầu tư và bản ghi nhớ chuyển nhượng).

Dự án mô hình: Danh sách các tài liệu ở trên với tài liệu giao dịch cuối cùng, cũng như đơn I-526 - Đơn xin Nhập cư của Doanh nhân nước ngoài, hoàn thành trừ chi tiết về ứng viên EB-5

(a) Vì kế hoạch kinh doanh là một trong những tài liệu quan trọng nhất cần thiết cho hồ sơTrung tâm khu vực, nên tìm đến một nhà soạn thảo kế hoạch kinh doanh có chuyên môn trong việc chuẩn bị các kế hoạch kinh doanh tuân thủ quy tắc EB-5 tư vấn. Quyết định tiền lệ AAO Matter of Ho đã nêu các tiêu chuẩn mà USCIS sẽ đánh giá một kế hoạch kinh doanh: kế hoạch nên bao gồm bản phân tích thị trường, với tên của các doanh nghiệp cạnh tranh và điểm mạnh yếu tương đối của họ, bản so sánh các sản phẩm và cấu trúc giá cả cạnh tranh, và một bản mô tả thị trường mục tiêu/ đối tượng khách hàng của doanh nghiêp thương mại mới. Kế hoạch nên liệt kê các giấy phép cần thiết và giấy phép đã thu thập. Nếu áp dụng, cần mô tả quy trình sản xuất hoặc chế tạo, các vật liệu cần thiết, và các nguồn cung cấp. Kế hoạch nên giới thiệu chi tiết những hợp đồng đã thực hiện cho việc cung cấp vật liệu và/hoặc phân phối các sản phẩm. Chúng cần thảo luận về các chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp, bao gồm cả giá cả, quảng cáo, và dịch vụ. Kế hoạch nên quy định cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và kinh nghiệm của nhân viên. Ngoài ra còn nên giải thích các yêu cầu nhân sự của doanh nghiệp và có một lịch trình để thuê, cũng như mô tả công việc cho tất cả các vị trí. Và doanh thu, chi phí, và thu nhập dự đoán. Quan trọng nhất, bản kế hoạch kinh doanh phải đáng tin cậy.

(b) Một nhà kinh tế học phải được thuê để soạn báo cáo về tác động kinh tế và tạo việc làm cho mỗi dự án. Điều này đặc biệt quan trọng đối với dự án của Trung tâm khu vực, khi các trung tâm khu vực được dành khả năng sử dụng các số lượng công việc tạo ra gián tiếp và phát sinh. Việc làm gián tiếp đáp ứng điều kiện và được tính là công việc tạo ra nhờ vào dự án Trung tâm khu vực, dựa trên các phương pháp kinh tế hợp lý, ngay cả khi chúng nằm ngoài ranh giới địa lý của một trung tâm khu vực. Nhằm mục đích chứng minh việc làm gián tiếp, nguyên đơn phải sử dụng phương pháp kinh tế hợp lý để thiết lập bằng chứng phù hợp cho thấy yêu cầu truyền vốn hoặc tạo ra các công việc trực tiếp sẽ dẫn đến một số lượng nhất định của công việc gián tiếp được hình thành. Các nhà kinh tế cũng phải xác định các trung tâm khu vực có nằm trong một khu vực việc làm mục tiêu (TEA) không và chuẩn bị báo cáo dữ liệu thất nghiệp cần thiết để chứng minh cho USCIS rằng dự án đáp ứng các quy tắc cho chỉ định TEA. Các bước này là rất quan trọng bởi vì tất cả mọi thứ với USCIS, các tiêu chuẩn nhiều nghi ngờ đòi hỏi các chuyên gia trong lĩnh vực này phải có nhiều kinh nghiệm hơn.

(c) Nhà tư vấn chứng khoán với kinh nghiệm liên quan về soạn thảo thỏa thuận tuân thủ EB-5 và các ghi nhớ chuyển nhương. Các tài liệu này không chỉ tuân thủ các luật và quy định về chứng khoán liên bang và an ninh, mà còn cả các quy định của USCIS, quan trọng nhất trong số đó là yêu cầu "có nguy cơ": để đủ điều kiện làm đầu tư vào EB-5 Chương trình, các nhà đầu tư nhập cư thực sự phải nơi vốn của mình "có nguy cơ" với mục đích tạo ra một sự trở lại, và ý định chỉ để đầu tư là không đủ. Người nước ngoài phải hiển thị cam kết thực tế của số tiền yêu cầu của vốn. Điều này có nghĩa là bất kỳ khoản cung cấp một đặt, gọi, hoặc cứu chuộc các quỹ đầu tư trước khi phân xử cuối cùng của mẫu I-829, đơn yêu cầu của doanh nhân để loại bỏ điều kiện, sẽ dẫn đến sự từ chối có thể của các nhà đầu tư ứng dụng. Có phải không có bảo đảm về sự trở lại của đầu tư. Tư vấn chứng khoán EB-5 tốt cũng nên được thoải mái với hướng dẫn khách hàng về các vấn đề tái triển khai, trong số các vấn đề tiềm năng khác.

Phải có được những chuyên gia ngành để họ có thể bắt đầu làm việc theo những yêu cầu cá nhân của phê duyệt Trung tâm Khu vực. Phải thuê một nhà kinh tế học để chuẩn bị các báo cáo tạo việc làm và tính toán công việc. Nhà kinh tế học cũng phải xác định liệu Trung tâm Khu vực sẽ được đặt tại Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu hay không. Nếu trung tâm được đặt tại TEA, khoản đầu tư EB-5 bắt buộc có thể thấp hơn cho mỗi nhà đầu tư nhập cư. Nhà lập kế hoạch kinh doanh phải đưa ra kế hoạch kinh doanh. Một ngân hàng hoặc một đại lý chứng từ ủy thác cũng có thể cần thiết nếu khoản đầu tư được chia thành các tài khoản ủy thác. Một luật sư chứng khoán của công ty sẽ đảm bảo các khoản đầu tư được kết cấu phù hợp và tuân thủ tất cả các quy định SEC. Và, cuối cùng, một luật sư nhập cư sẽ giúp tiến hành xin chỉ định Trung tâm Khu vực từ USCIS.

  1. Nộp đơn I-924 lên USCIS

Đơn I-924 là đơn thực tế được gửi lên USCIS để xin chỉ định Trung tâm Khu vực. Đơn này thường được chuẩn bị bởi luật sư nhập cư với sự hỗ trợ của các chuyên gia đã nêu ở trên.

  1. Nộp đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 lên USCIS

Đơn I-526 sẽ phác ra những dự án EB-5 cụ thể mà Trung tâm Khu vực sẽ tiến hành. Ngay khi được duyệt, đơn I-526 cũng có thể giúp các nhà đầu tư EB-5 cá nhân lấy được thẻ xanh có điều kiện của họ để họ có thể chuyển đến Hoa Kỳ. Cá nhân đương đơn xin EB-5 visa nộp đơn I-526 với tư cách cá nhân mặc dù Các Trung tâm Khu vực có thể thuê luật sư nhập cư cho các đương đơn này. Các Trung tâm Khu vực có thể ký quỹ một số hoặc tất cả quỹ đầu tư cho tới khi đơn I-526 của đương đơn đó được duyệt.

  1. Trung tâm Khu vực quản lý các dự án của mình và đảm bảo tuân thủ theo USCIS

Trung tâm Khu vực phải quan sát các nhà đầu tư của mình và theo dõi những yêu cầu tạo việc làm từ các dự án. Trung tâm Khu vực cũng phải nộp một báo cáo tuân thủ hàng năm, được gọi là I-924a lên USCIS. Trung tâm Khu vực cũng phải nộp các giấy tờ chứng từ cho Ủy Ban Chứng Khoán và Hối Đoái và các cơ quan quản lý chứng khoán khác của tiểu bang và khu vực.

  1. Đương đơn xin EB-5 visa nộp đơn I-829

Bước cuối cùng của quá trình xin EB-5 visa cho đương đơn là nhà đầu tư cá nhân là nộp đơn I-829 của họ. Đơn này chứng minh họ đã đáp ứng tất cả những yêu cầu của chương trình EB-5. Ngay khi được duyệt, I-829 có thể cho phép nhà đầu tư nhận thường trú hợp pháp (thẻ xanh). Mặc dù đơn do các cá nhân đương đơn xin EB-5 visa nộp nhưng Trung tâm Khu vực vẫn cung cấp bằng chứng chứng thực rằng yêu cầu tạo việc làm đã được đáp ứng từ hoạt động đầu tư.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.