+1-800-997-1228
Cơ Sở EB-5

Các bước của chương trình EB-5

Làm thế nào để có được thường trú (Thẻ Xanh) thông qua chương trinh EB-5

Các nhà đầu tư phải trải qua  đầy đủ 4 bước để trở thành thường trú nhân của Mỹ thông qua chương trình EB-5 visa. Khi đã hoàn thành các bước này, nhà đầu tư EB-5, cùng với vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ sẽ trở thành thường trú nhân của Mỹ. Họ còn có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau 5 năm thường trú tại Mỹ.

Bước 1: Tìm kiếm một dự án EB-5

Ứng viên EB-5 phải tìm một dự án kinh doanh thích hợp để đầu tư. Các dự án kinh doanh EB-5 thường được thực hiện trong các doanh nghiệp thương mại mới hoặc qua các Trung tâm Khu vực. Các đại lý tư vấn di trú nước ngoài thường giúp đỡ các nhà đầu tư EB-5 tìm kiếm dự án thích hợp nhất với nhu cầu của họ. Các ứng viên cũng phải đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập của một nhà đầu tư để có thể thực hiện các bước tiếp theo của quy trình xin EB-5 visa.

Bước 2: Vốn đầu tư và Đơn I-526

Ứng viên phải nộp một khoản vốn bắt buộc vào dự án mà họ đã chọn. Khoản tiền đầu tư là $900,000 nếu dự án trong Khu vực việc làm mục tiêu hoặc $1,800,000. Tiền đầu tư này thường được chuyển thành một tài khoản ký quỹ. Sau đó luật sư di trú cung cấp tài liệu chứng minh nguồn vốn đầu tư này bằng cách nộp đơn I-526 lên USCIS. Thường USCIS sẽ thông báo cho ứng viên biết đơn I-526 của họ có được chấp thuận hay không sau khoảng 31 đến 52 tháng. Hãy tìm một luật sư di trú chuyên về EB-5 visa từ đất nước của bạn ở đây. Hầu hết các Trung tâm khu vực sẽ hoàn trả lại khoản đầu tư cho ứng viên nếu đơn I-526 của họ bị từ chối.

Bước 3: Thường trú có điều kiện trong 2 năm

Bước thứ ba của quy trình xin EB-5 visa là ứng viên trở thành thường trú nhân có điều kiện tại Mỹ trong 2 năm để họ có thể vận hành khoản đầu tư của họ trong dự án EB-5. Các nhà đầu tư có đủ tư cách để trở thành thường trú nhân của Mỹ sau khi đơn I-526 được USCIS phê duyệt. Họ có thể trở thành cư dân bằng 1 trong 2 cách.

  1. Nếu nhà đầu tư EB-5 đã có tình trạng hợp pháp tại Mỹ, thì họ phải nộp đơn I-485 để thay đổi tình trạng của họ thành thường trú nhân có điều kiện.
  2. Nếu nhà đầu tư không có tình trạng tại Mỹ, thì họ phải nộp đơn DS-260 cho Trung tâm Visa quốc gia để xin visa định cư và sau đó họ trải qua buổi phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ ở nước sở tại của họ.
  3. Cả hai cách này thường cần sự trợ giúp của một luật sư di trú và visa định cư được cấp trong 6 đến 12 tháng. Trong thời gian cư trú có điều kiện hai năm, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu sinh sống trong nước và không thể ở bên ngoài Hoa Kỳ quá một năm mà không có giấy phép tái nhập cảnh.

Bước 4: Thường trú không điều kiện và Đơn I-829

Bước cuối cùng trong quy trình xin EB-5 visa là ứng viên trở thành thường trú nhân không điều kiện bằng cách hủy bỏ tình trạng có điều kiện trong 2 năm của họ. Đơn I-829 phải nộp cho USCIS trong vòng 90 ngày trước ngày tròn 2 năm họ nhận được visa thường trú có điều kiện. Đơn này chứng tỏ rằng nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả các điều kiện của chương trình EB-5 visa. USCIS thường cấp thẻ xanh vĩnh viễn sau 22 đến 45 tháng sau khi đơn I-829 được phê duyệt. Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ có thể sống và làm việc vĩnh viễn trên nước Mỹ và có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau 5 năm thường trú tính từ ngày nhận thẻ xanh có điều kiện.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.