+1-800-997-1228
Cơ Sở EB-5

Thường Trú

Thường Trú Hoa Kỳ là gì?

Thường trú Hoa Kỳ là tình trạng di trú cho phép người nhập cư sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Người nhập cư nước ngoài nhận được cư trú vĩnh viễn và hợp pháp sẽ được cấp một thẻ cư trú hay còn được biết đến là thẻ xanh. Những đương đơn xin EB-5 visa trở thành thường trú nhân sau khi mẫu đơn I-526 của họ được thông qua bởi USCIS. Tuy nhiên, trong bước này của quy trình xin EB-5 visa, họ trở thành thường trú nhân có điều kiện 2 năm thay vì thường trú nhân vĩnh viễn. Điều này cho phép đương đơn đến Hoa Kỳ có thể xem xét được việc đầu tư EB-5 của họ sau thời gian 2 năm. Vào cuối giai đoạn này, nhà đầu tư sẽ nộp đơn thường trú hoàn toàn bằng việc điền vào mẫu I-829. Ngay khi đơn này được chấp nhận, nhà đầu tư, vợ/chồng, và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ có thể sống và làm việc vĩnh viễn ở Hoa Kỳ trong suốt phần đời còn lại của mình. Họ cũng có được toàn bộ quyền công dân Hoa Kỳ sau 5 năm.

Các Quyền Thường Trú (Người Giữ Thẻ Xanh)

Thường trú nhân Hoa Kỳ, còn được gọi là những người giữ thẻ xanh, được cấp nhiều quyền lợi. Thường trú nhân có thể sống và làm việc vĩnh viễn tại bất cứ đâu ở Hoa Kỳ. Vì vậy, thường trú nhân có thể chọn để sống và làm việc ở bất kỳ tiểu bang nào của Hoa Kỳ mà họ mong muốn. Thường trú nhân được bảo vệ hoàn toàn trước luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Thường trú nhân có quyền tiếp cận một trong những hệ thống giáo dục cao học tốt nhất trên thế giới và có thể tránh được việc nộp lệ phí quốc tế tại các trường đại học và cao đẳng trong tiểu bang. Nhờ việc sống ở Hoa Kỳ, thường trú nhân cũng có thể tiếp cận gần hơn đến dịch vụ chăm sóc y tế cấp thế giới. Nếu muốn, thường trú nhân cũng có thể đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ vào bất cứ thời điểm nào trong suốt thời gian thường trú của mình. Họ cũng có quyền trở thành công dân Hoa Kỳ nếu họ chọn làm vậy, mặc dù điều này không phải yêu cầu bắt buộc cho việc thường trú.

Các Quyền Thường Trú

 • Sống và làm việc tại bất kỳ nơi nào của Hoa Kỳ
 • Được bảo vệ hoàn toàn bởi luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương Hoa Kỳ
 • Tiếp cận hệ thống giáo dục cao học đẳng cấp thế giới
 • Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cấp thế giới
 • Có thể đi du lịch bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ
 • Lựa chọn để nhận quyền công dân Hoa Kỳ

Những trách nhiệm của Thường Trú Nhân

Bên cạnh việc được cấp những quyền mở rộng, thường trú nhân cũng phải thực hiện nhiều trách nhiệm. Họ phải nộp các loại thuế được áp dụng, giống như điều một công dân Hoa Kỳ phải làm. Điều này có nghĩa là thường trú nhân phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân với Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS). Thuế này được dựa trên tổng thu nhập của thường trú nhân trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những người nhập cư từ các quốc gia có hiệp ước thuế với Hoa Kỳ có thể nhận một tín dụng để thanh toán thuế nước ngoài. Người giữ thẻ xanh cũng phải thanh toán tất cả các khoản thuế đang áp dụng tại tiểu bang. Giống như công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân phải đăng ký với Dịch Vụ Chọn Lọc nếu họ là nam tuổi từ 18 đến 25. Đăng ký với Dịch Vụ Chọn Lọc giúp những người đàn ông này có đủ điều kiện để được rút ra khỏi quân đội Hoa Kỳ trong trường hợp Hoa Kỳ có chiến tranh. Thường trú nhân cũng phải có phẩm chất đạo đức tốt.

Trách Nhiệm Thường Trú

 • Trả các loại thuế áp dụng tại tiểu bang
 • Trả các loại thuế áp dụng tại liên bang
 • Đàn ông tuổi từ 18 đến 25 đăng ký Dịch Vụ Chọn Lọc
 • Phẩm chất đạo đức tốt
 • Những yêu cầu về thể chất

Thường Trú v. Quyền công dân

Công dân Hoa Kỳ và thường trú không giống nhau. Thường trú nhân không được phép giữ hộ chiếu Hoa Kỳ. Thay vào đó, thường trú nhân vẫn là công dân của quốc gia mà họ mang quốc tịch. Thường trú nhân Hoa Kỳ không được phép tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hay chạy đua các chức vụ của Hoa Kỳ. Công dân có thể dễ dàng đưa các thành viên gia đình đến Mỹ hơn và có cơ hội tiếp cận lớn hơn với các công việc liên bang. Công dân Hoa Kỳ cũng có đủ điều kiện để nhận được nhiều chương trình về lợi ích và hỗ trợ liên bang hơn như Medicare và An Sinh Xã Hội. Thường trú nhân phải tuân theo các yêu cầu trong quá trình cư trú mà công dân Hoa Kỳ không phải tuân theo. Ví dụ, thường trú nhân có thể mất tình trạng cư trú nếu họ ở bên ngoài Hoa Kỳ hơn một năm mà không có giấy phép tái nhập cảnh phù hợp, nếu họ có giấy phép tái nhập cảnh nhưng không có visa quay trở lại sau hai năm, nếu họ chuyển tới một quốc gia khác với ý định sống ở đó vĩnh viễn, hoặc nếu họ không nộp tờ khai thuế liên bang trong khi sống ở nước ngoài trong bất kì khoảng thời gian nào. Để được hưởng đầy đủ các quyền công dân, thường trú nhân phải nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ. Thường trú nhân có thể trở thành một công dân Hoa Kỳ toàn diện bằng cách nộp đơn xin quốc tịch thông qua USCIS. Thông thường, thường trú nhân có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ đầy đủ sau thời gian năm năm đã sống tại Hoa Kỳ.

 

Quyền

Thường Trú Nhân

Công dân Hoa Kỳ

Sống và làm việc tại bất cứ đâu của Hoa Kỳ?

Được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ?

Được tiếp cận hệ thống giáo dục cao học?

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế?

Có thể đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ?

Có thể lấy hộ chiếu Hoa Kỳ?

Không

Chạy đua vào hầu hết các vị trí quan chức được bầu cử?

Không

Tiếp cận các lợi ích của liên bang?

Không

Phải tuân theo những yêu cầu cư trú?

Không

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.