+1-800-997-1228
Cơ Sở EB-5

Quyền Công Dân Hoa Kỳ

Làm thế nào để trở thành một Công Dân Hoa Kỳ?

Có 2 cách chính để trở thành một công dân Hoa Kỳ: được sinh ra tại Hoa Kỳ hoặc hoặc sau khi sinh thông qua quá trình nhập quốc tịch. Để trở thành công dân sinh ra tại Hoa Kỳ, người đó phải được sinh ra tại Hoa Kỳ hoặc trong lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ. Những người có ít nhất bố hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ tại thời điểm họ được sinh ra thì cũng có đủ điều kiện trở thành công dân khi sinh. Nếu ai đó không có quyền công dân Hoa Kỳ khi sinh ra, họ phải thông qua quá trình nhập tịch với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký thường trú thông qua chương trình xin EB-5 visa lựa chọn trở thành công dân Hoa Kỳ 90 ngày trước thời điểm kỷ niệm năm năm cư trú có điều kiện của họ.

Lợi ích của Người Có Quốc Tịch Hoa Kỳ

Có rất nhiều lợi ích khi trở thành công dân Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ có quyền bầu cử trong khi những người không phải là công dân thì không được. Không chỉ có quyền tham gia bầu cử liên bang mà các tiểu bang Hoa Kỳ còn hạn chế quyền bầu cử tại tiểu bang và địa phương chỉ cho phép bỏ phiếu cho những người là công dân Mỹ. Trong một số trường hợp, công dân cũng được xử lý các thủ tục di trú nhanh hơn khi đưa các thành viên gia đình ở nước ngoài tới Hoa Kỳ ngay cả khi họ sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ, trẻ em được sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ. Công dân cũng được hưởng lợi trong việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ khi đi du lịch nước ngoài. Và việc có hộ chiếu Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ có thể không cần visa để đi du lịch tới các quốc gia khác đã có thỏa thuận tại chỗ với Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ có phạm vi tiếp cận rộng hơn với các công việc liên bang vì hầu hết các cơ quan chính phủ yêu cầu phải là công dân mới đủ điều kiện nộp đơn xin việc. Họ cũng có thể tiếp cận rộng hơn tới một trong những hệ thống giáo dục cao học hàng đầu trên thế giới và có thể dễ dàng đủ tiêu chuẩn hơn cho các mức học phí trong tiểu bang tại các trường đại học và cao đẳng công. Cuối cùng, công dân cũng nhận được nhiều điều kiện hơn nếu muốn trở thành một viên chức qua bầu cử vì quyền công dân là yêu cầu đối với nhiều cơ quan thông qua bầu cử.

Lợi ích của Quyền Công Dân Hoa Kỳ

 • Quyền Bầu Cử
 • Dễ dàng đưa các thành viên gia đình đến Hoa Kỳ hơn
 • Con cái mới sinh của công dân cũng trở thành công dân Hoa Kỳ
 • Tiếp cận hệ thống giáo dục cao học Hoa Kỳ
 • Có thể kiếm được nhiều công việc liên bang hơn
 • Tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ

Trách nhiệm của Công Dân Hoa Kỳ

Những trách nhiệm đi kèm với Quyền Công Dân Hoa Kỳ. Tất cả công dân Hoa Kỳ được nhập quốc tịch phải mang Lời Thề Trung Thành. Trong Tuyên thệ này, những người thông qua quá trình nhập quốc tịch phải thề: bảo vệ và hỗ trợ Hiến pháp, hỗ trợ và bảo vệ luật pháp Hoa Kỳ, phục vụ Hoa Kỳ khi cần thiết, và họ phải thề trung thành với Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ cũng có thể cần trải qua những cuộc đánh giá xét xử của Ban hội thẩm. Công dân Hoa Kỳ là nam giới tuổi từ 18 đến 25 được yêu cầu phải đăng ký Dịch Vụ Chọn Lọc, còn được biết là Miễn trách nhiệm nghĩa vụ quân sự Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ thông qua nhập tịch cũng được khuyến khích tham gia vào tiến trình chính trị và giữ nguyên giá trị của Hoa Kỳ về khoan dung và tôn trọng. Công dân Hoa Kỳ cũng phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản thuế của liên bang và tiểu bang.

Trách nhiệm của Công Dân Hoa Kỳ

 • Lời Thề Trung Thành
 • Có thể phải trải qua những cuộc đánh giá xét xử của ban hội thẩm
 • Thanh toán toàn bộ các khoản thuế liên bang, tiểu bang và địa phương
 • Đăng ký miễn trách nhiệm nghĩa vụ quân sự Hoa Kỳ

Quá Trình Nhập Tịch

Nếu một cá nhân không được sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc bố mẹ không phải là người Mỹ, họ phải trải qua quá trình nhập tịch để trở thành công dân Mỹ. Nhập quốc tịch là tên dành cho toàn bộ quá trình cấp quyền công dân trong đó người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bộ Luật Di Trú Và Nhập Tịch (INA). Cá nhân có đủ điều kiện để nhập tịch nếu họ đáp ứng một trong những điều kiện sau đây:

 • Đã là thường trú nhân được ít nhất 5 năm
 • Đã là thường trú nhân được ít nhất 3 năm và đang gửi chứng nhận là vợ/chồng của một công dân Hoa Kỳ
 • Đã từng tham gia vào các dịch vụ quân đội của Hoa Kỳ

Để có quyền công dân, người nộp đơn phải gửi Đơn Xin Nhập Tịch N-400 cho USCIS. Trên đơn này, cá nhân phải chứng tỏ rằng họ có phẩm chất đạo đức tốt bằng việc tiết lộ thông tin về lịch sử tội phạm của họ. Trong đơn xin N-400, các cá nhân cũng phải chứng tỏ rằng họ đáp ứng những yêu cầu nhập tịch cần thiết. Đơn xin này có phí 595 đô la Mỹ cộng với một khoản phí bổ sung 85 đô la Mỹ cho các dịch vụ sinh trắc học cần thiết. Những dịch vụ sinh trắc học này bao gồm lấy dấu vân tay, chụp ảnh và kiểm tra sơ yếu lý lịch cơ bản. Tuy nhiên, các cá nhân dưới 14 tuổi và trên 79 tuổi được miễn phí sinh trắc học. .Thời gian để xử lý đơn xin N-400 khác nhau dựa vào vị trí của USCIS nhưng thông thường phải mất trung bình khoảng 4 đến 6 tháng. Ngay khi đơn xin N-400 được xử lý, hầu hết người nộp đơn cần phải qua được một bài kiểm tra về tiếng Anh và về quyền công dân Hoa Kỳ.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.