+1-800-997-1228
Cơ Sở EB-5

Dự án EB-5 là gì?

Dự án EB-5 là gì?

Bởi vì chương trình EB-5 yêu cầu một khoảng đầu tư khá lớn, việc nhà đầu tư EB-5 hiểu được tất cả các bước và quy trình EB-5 là rất quan trọng. Lựa chọn dự án EB-5 phù hợp đặc biệt quan trọng để ứng viên EB-5 đầu tư thành công.

Dự án EB-5 thường được quản lý bởi Các trung tâm Khu vực . Mặc dù các nhà đầu tư EB-5 có thể thiết lập doanh nghiệp thương mại mới của riêng họ, gần 90 đến 95 phần trăm đương đơn xin EB-5 visa đầu tư vào dự án quản lý bởi Trung tâm Khu vực. Các nhà đầu tư EB-5 phải chỉ đạo vốn đầu tư của họ vào một doanh nghiệp thương mại mới được tài trợ bởi một dự án EB-5 cụ thể. Các đầu tư EB-5 phải được thực hiện trong dự án EB-5 được xem là một doanh nghiệp thương mại mới và sẽ tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ.

Định nghĩa của một doanh nghiệp thương mại mới là hợp pháp, kinh doanh sinh lợi được tạo ra sau ngày 29 tháng 11 năm 1990. Các doanh nghiệp đã tồn tại lâu hơn có thể đủ điều kiện nếu đầu tư EB-5 dẫn tới sự tái cơ cấu kinh doanh đáng kể hoặc tăng số lượng nhân viên hay giá trị ròng của một doanh nghiệp hiện có thêm 40 phần trăm Các doanh nghiệp có thể được cơ cấu bằng nhiều cách như sở hữu duy nhất, mối quan hệ đối tác chung hoặc giới hạn, tín thác thương mại, hoặc các cơ cấu doanh nghiệp quốc doanh hoặc tư nhân khác.

Các Loại Dự án EB-5

Các dự án EB-5 có thể dưới nhiều mô hình kinh doanh khác nhau và hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Các loại Dự án EB-5 bao gồm:

 • Bán lẻ phức hợp đa dụng
 • Khách sạn
 • Các Sân Vận Động Thể Thao
 • Nhà hàng
 • Phát triển nông nghiệp bao gồm các vườn sản xuất rượu và nông trại
 • Xe Điện
 • Sản xuất
 • Công nghệ sinh học và công nghệ y tế
 • Sòng bạc
 • Các địa điểm giải trí
 • Trung tâm hội nghị
 • Cao ốc văn phòng

Làm thế nào để lựa chọn một dự án EB-5

Lựa chọn một Trung Tâm Khu Vực EB-5 và dự án để đầu tư không dễ dàng. Tuy nhiên, bước quan trọng nhất trong quá trình EB-5 có lẽ là việc lựa chọn một trung tâm khu vực và một dự án EB-5 đáp ứng đủ các tiêu chí yêu cầu của pháp lý và là đề án kinh doanh có khả thi, nhất là khi thường trú của nhà đầu tư phụ thuộc vào khả năng tạo việc làm và tuân thủ theo tiêu chí yêu cầu của pháp lý của dự án. Các nhà đầu tư ban đầu có thể quan tâm đến một dự án cụ thể vì họ quen thuộc với ngành công nghiệp đó hoặc địa điểm của dự án. Tuy nhiên, có những câu hỏi thẩm định mà những đương đơn EB-5 visa nên hỏi trước khi quyết định đầu tư. Một số câu hỏi hay để bắt đầu như:

 • Có bao nhiêu nhà đầu tư EB-5 đã cam kết vào dự án?
 • Công việc làm được tạo ra như thế nào? Chúng được phân bổ như thế nào giữa các nhà đầu tư?
 • Vị trí của những nhà đầu tư EB-5 khác trong quá trình xin visa ở đâu?
 • kế hoạch kinh doanh có tuân thủ theo Quyết định Ho?
 • Có những rủi ro nào liên quan đến dự án?
 • Chiến lược thoát khỏi dự án sau khi nhận được thường trú là gì?
 • Lợi nhuận dự kiến từ đầu tư là bao nhiêu?
 • Vốn đầu tư không từ EB-5 có được sử dụng trong dự án hay không? Nguồn vốn từ đâu? Khoảng vốn này đã được bảo đảm?
 • Nếu đơn I-526 bị từ chối, số tiền đầu tư và các khoản phí liên quan có được hoàn lại hay không?
 • Độ tín nhiệm của các nhà quản lý phát triển dự án?
 • Hội đồng an ninh và di trú của trung tâm khu vực có những kinh nghiệm gì về EB-5?
 • Quá trình sàng lọc các nhà đầu tư tiềm năng là gì?
 • Các trung tâm khu vực và nhà quản lý dự án có liên quan đến kiện tụng hoặc phá sản không?
 • Mô hình kinh tế hoặc toán kinh tế nào được sử dụng để dự đoán số lượng công việc sẽ tạo ra?
 • Dự án có đáp ứng yêu cầu đầu tư ở mức 900.000 đô la không? Nếu có, bằng cách nào?

Không ai có quyền gây áp lực cho quý vị về quyết định lựa chọn vào một dự án Trung tâm Khu Vực cụ thể nào. Hãy chắc chắn quý vị đã có chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư EB-5. Quý vị có thể liên hệ với EB5Investors.com để nhận đánh giá miễn phí xem mình có hội đủ điều kiện để tham gia chương trình EB-5, cho mục đích nhập cư chung.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.