+1-800-997-1228
Cơ Sở EB-5

Dự án EB-5 là gì?

Các dự án EB-5

Các dự án EB-5 thường được thành lập nhất bởi Các trung tâm Khu vực mặc dù các nhà đầu tư EB-5 có thể thiết lập những doanh nghiệp thương mại mới của riêng họ. Gần 90 đến 95 phần trăm đương đơn xin EB-5 visa đầu tư vào dự án Trung tâm Khu vực. Các nhà đầu tư có thị thực EB-5 phải chỉ đạo việc đầu tư vốn cần thiết của họ đối với dự án các EB-5 cụ thể. Các dự án EB-5 phải bao gồm các doanh nghiệp thương mại mới dẫn đầu trong việc tạo 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ. Doanh nghiệp thương mại mới được định nghĩa là hợp pháp, đối với các hoạt động kinh doanh sinh lợi tạo ra sau ngày 29 tháng 11 năm 1990. Các doanh nghiệp đã tồn tại lâu có thể hội tụ đủ điều kiện nếu đầu tư EB-5 dẫn tới việc chuyển dịch cơ cấu kinh doanh quan trọng hoặc tăng số lượng nhân viên hay giá trị ròng của các doanh nghiệp hiện có thêm 40%. Các doanh nghiệp có thể được cơ cấu bằng nhiều cách như sở hữu duy nhất, mối quan hệ đối tác chung hoặc mang tính giới hạn, tín thác thương mại, hoặc các cơ cấu doanh nghiệp quốc doanh hoặc tư nhân khác.

Các Loại Dự án EB-5

Các dự án EB-5 có thể dưới nhiều mô hình kinh doanh khác nhau và hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Các loại Dự án EB-5 bao gồm:

 • Bán lẻ phức hợp đa dụng
 • Khách sạn
 • Các Sân Vận Động Thể Thao
 • Nhà hàng
 • Phát triển nông nghiệp bao gồm các nông trại sản xuất rượu và hạnh nhân
 • Xe Điện
 • Sản xuất
 • Công nghệ sinh học và công nghệ y tế
 • Sòng bạc
 • Các địa điểm giải trí
 • Trung tâm hội nghị
 • Cao ốc văn phòng

Làm thế nào để lựa chọn một dự án EB-5

Lựa chọn một Trung Tâm Khu Vực EB-5 và dự án để đầu tư có thể khó khăn.  Tuy nhiên, lựa chọn một trung tâm khu vực và một dự án EB-5 đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của USCIS (Sở Nhập tích và Di trú Hoa Kỳ-US Citizenship and Immigration Services) và khả thi cho một doanh nghiệp có thể là bước quan trọng nhất trong quá trình EB-5 bởi việc nhà đầu tư’s cư trú lâu dài phụ thuộc vào khả năng dự án có thể tạo công ăn việc làm và tuân thủ theo tiêu chí của USCIS. Ban đầu các nhà đầu tư có thể tìm kiếm một dự án cụ thể vì họ quen với ngành công nghiệp đó hoặc vị trí dự án. Tuy nhiên, có những câu hỏi thẩm định mà những đương đơn xin EB-5 visa nên hỏi trước khi quyết định đầu tư vào đâu. Một số câu hỏi khởi đầu được đánh giá tốt như:

 • Các ngành công nghiệp trong Trung tâm Khu vực’s được USCIS chỉ định ở đâu?  Liệu dự án có phù hợp với những ngành này và có yêu cầu sửa đổi gì không?
 • Có bao nhiêu nhà đầu tư EB-5 đã cam kết với dự án? Nhà đầu tư’s sẽ đầu tư những gì?
 • Công ăn việc làm được tạo ra như thế nào?& Chúng được phân bổ như thế nào giữa các nhà đầu tư?
 • Vị trí của những nhà đầu tư EB-5 khác trong quá trình xin visa?
 • Dự án và kế hoạch kinh doanh phù hợp với Vấn Đề của Ho?
 • Những rủi ro liên quan đến của dự án?
 • Chiến lược hiện có từ dự án đối với việc nhận giấy phép thường trú?
 • Những khoản lợi nhuận dự kiến của việc đầu tư?
 • Quỹ phi EB-5 sẽ được sử dụng trong dự án hay không? Quỹ này bắt nguồn từ đâu?
 • Tiền đầu tư và các khoản phí liên quan sẽ được hoàn lại nếu đơn yêu cầu I-526 bị từ chối hay không?
 • Mối quan hệ giữa quản trị viên của dự án và các quan chức nhà nước và địa phương là gì?
 • Giấy ủy nhiệm của (những) người quản lý’sdự án là gì?
 • Hội đồng an ninh và di trú’s của trung tâm khu vực có những kinh nghiệm gì về EB-5?
 • Quá trình sàng lọc các nhà đầu tư tiềm năng là gì?
 • Các trưởng quản lý dự án hoặc trung tâm khu vực đã từng liên quan đến một vụ kiện hoặc phá sản?
 • Mô hình kinh tế hoặc toán kinh tế nào được sử dụng để dự đoán số lượng công việc cần tạo ra? CHUYỂN PHẦN NÀY LÊN TRÊN MỤC CÁC CÂU HỎI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LÀM KHÁC
 • Dự án có đáp ứng yêu cầu đầu tư ở mức thấp 500.000 đô la không bởi vì nó được đặt ở khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao?

Không ai được gây áp lực để thúc quý vị tham gia vào một dự án Trung tâm Khu ực cụ thể nào. Hãy chắc chắn quý vị đã có chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư EB-5.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.