+1-800-997-1228
Cơ Sở EB-5

EB-5 Visa là gì?

EB-5 Visa là gì?

Chương trình EB-5 visa cho phép những doanh nhân nước ngoài mà đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ có được thẻ xanh để trở thành thường trú nhân của Mỹ, với cơ hội nhập tịch thành công dân Mỹ. Người có EB-5 visa có thể sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ. Chương trình EB-5 visa được vận hành bởi Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS). Chương trình được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1990 để tạo điều kiện tăng đầu tư vào nền kinh tế Mỹ. Chương trình đã được cải cách vài lần để tăng nhu cầu xin EB-5 visa. Những lần cải cách đó bao gồm việc hình thành các Trung tâm Khu vực EB-5 thông qua một Chương trình thí điểm.

Những yêu cầu về đầu tư định cư qua EB-5 visa

Để đáp ứng các yêu cầu về EB-5 visa, nhà đầu tư nước ngoài phải bỏ vốn vào một đầu tư “có rủi ro” cho một doanh nghiệp vì lợi nhuận ở Mỹ. Khoản đầu tư bắt buộc là 900.000 đô la hoặc 1.800.000 đô la, tùy thuộc vào vị trí và loại hình của doanh nghiệp được đầu tư. Nếu đầu tư vô những thành phố vùng miền theo quy định (TEA) thì vốn cần thiết là 900,000 USD. Còn nếu muốn đầu tư ở những thành phố khác ngoài quy định, qúy vị cần phải bỏ vốn tối thiểu là 1.8 triệu USD. Các khoản đầu tư theo diện EB-5 phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ trong ít nhất 2 năm.

Có bao nhiêu EB-5 visa được cấp hàng năm?

USCIS dành khoảng 10.000 visa cho các nhà đầu tư EB-5 hàng năm. Từ năm 2011, số lượng người tham gia vào chương trình EB-5 tăng trưởng đáng kể. Sự gia tăng này được cho là do các nhà đầu tư tin tưởng hơn vào chương trình nhờ sự minh bạch của USCIS, hiệu quả trong quy trình xét duyệt visa, và số lượng các Trung tâm Khu vực được thành lập trên toàn nước Mỹ tăng lên.

Năm tài chính

Các ứng viên EB-5

2008

1,258

2009

1,031

2010

1,953

2011

3,805

2012

6,041

2013

6,346

2014

10,950

2015

14,373

2016

14,147

2017

12,165

2018

6,424

Tổng số

78,493

* Dữ liệu hàng quý ngày 18/11/2019 về những Biên nhận I-526 được công bố bởi USCIS

Các Trung tâm Khu vực EB-5

Các ứng viên xin EB-5 visa có hai quyền lựa chọn đầu tư. Họ có thể đầu tư trực tiếp hoặc qua Trung tâm Khu vực EB-5. Các nhà đầu tư trực tiếp phải tự tìm dự án đầu tư cho mình và phải giữ vai trò quản lý trực tiếp trong việc giám sát dự án đó. Đầu tư cá nhân là lựa chọn tốt nhất cho những nhà đầu tư muốn có nhiều quyền kiếm soát hơn đối với khoản đầu tư của họ và dự án nhận khoản đầu tư đó.

Các ứng viên xin EB-5 visa cũng có thể đầu tư vào một Trung tâm Khu vực EB-5. Lựa chọn này là tối ưu nhất đối với những nhà đầu tư muốn nhập cư hơn là giành được lợi nhuận tối đa trên khoản đầu tư của mình. Các Trung tâm Khu vực được USCIS chỉ định quản lý các dự án đầu tư EB-5. Các Trung tâm Khu vực chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình EB-5 của USCIS. Việc này sẽ giảm bớt căng thẳng cho các nhà đầu tư bởi vì họ không chỉ chịu trách nhiệm cho việc đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Do đó, đầu tư vào các Trung tâm Khu vực sẽ phù hợp với những nhà đầu tư muốn làm việc theo cách thức không can thiệp trong đó họ không phải chịu trách quản lý trực tiếp khoản đầu tư của họ.

Yêu cầu tạo việc làm

Theo USCIS, khoản đầu tư EB-5 phải bảo giữ hoặc tạo ra tối thiểu 10 vị trí toàn thời gian cho người lao động tại Hoa Kỳ đủ điều kiện. Việc tạo ra hoặc bảo giữ công việc phải xảy ra trong vòng hai năm cư trú có điều kiện của nhà đầu tư khi nhập cư vào Hoa Kỳ. Các việc làm trong dự án EB-5 có thể được tạo ra trực tiếp, gián tiếp hoặc qua phát sinh . Với đầu tư trực tiếp, người nộp đơn EB-5 phải chứng minh rằng vốn đầu tư EB-5 sẽ tạo ra công việc trực tiếp cho nhân viên mà sẽ làm việc trực tiếp ở công ty/ kinh doanh mà họ đầu tư. Với đầu tư qua trung tâm khu vực, theo yêu cầu tạo việc làm của chương trình, các công việc trực tiếp, người nộp đơn còn có thể tính công việc gián tiếp và phát sinh.

Tổng quan quá trình nộp đơn EB-5 visa

Các ứng viên xin EB-5 visa phải thực hiện theo ba bước chung để trở thành thường trú nhân Mỹ

  1. Đầu tư vào một doanh nghiệp riêng để tạo ra 10 việc làm trực tiếp toàn thời gian cho mỗi nhà đầu tư (đầu tư trực tiếp) HOẶC đầu tư vào một Trung tâm Khu vực được ủy quyền bởi USCIS trong đó nhà đầu tư có thể tạo ra 10 công việc trực tiếp, giám tiếp và/hoặc phát sinh cho mỗi nhà đầu tư
  2. Khi đơn I-526 được chấp thuận, nhà đầu tư phải nộp đơn xin thường trú có điều kiện bằng cách nộp đơn I-485, Đơn xin thay đổi tình trạng hoặc đơn DS-260, Đơn xin Visa định cư, tùy thuộc vào nơi cư ngụ của ứng viên lúc đó. Đây là đơn sẽ giúp cho nhà đầu tư và người phụ thuộc có đủ điều kiện nhận thẻ xanh.
  3. Cuối cùng, nhà đầu tư phải chứng minh rằng họ đáp ứng được tất cả các điều kiện của EB-5 trước khi kết thúc thời hạn cư trú 2 năm bằng cách nộp đơn I-829 để hủy bỏ các điều kiện trên thẻ xanh. Sau đó nhà đầu tư, vợ/chồng, và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi được trở thành thường trú nhân và nhận thẻ xanh 10 năm.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.