+1-800-997-1228
ĐơN EB-5

Đơn I-485

Đơn I-485 là gì?

Các nhà đầu tư nhập cư có thể “thay đổi” tình trạng của họ tại Hoa Kỳ để trở thành thường trú nhân có điều kiện tại Hoa Kỳ sau khi được chấp thuận đơn I-526. Đương đơn chính và tất cả những người phụ thuộc của họ, mỗi người phải hoàn tất một đơn I-485. Mẫu đơn I-485 là Đơn xin Đăng ký Thường Trú hoặc Thay đổi Tình trạng. Mẫu này yêu cầu mỗi đương đơn khai báo thông tin tiểu sử với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để xác nhận xem đương đơn có đủ điều kiện thường trú hay không. Mẫu I-485 thường được nộp bởi người đại diện của đương đơn là luật sư di trú.

Để được USCIS chấp nhận, đương đơn EB-5 cần đáp ứng một số yêu cầu. Hãy nhờ luật sư di trú hỗ trợ bạn những mục sau:

 • Yêu cầu: Thông tin về luật pháp nếu đương đơn có tiền án tiền sự
  • Bằng chứng: Các báo cáo chính thức của cơ quan hành pháp; trát lệnh của tòa án; hồ sơ quản chế
 • Yêu cầu: Một giấy khai sinh hợp lệ, chứng nhận kết hôn và tất cả các chứng nhận ly hôn
  • Bằng chứng: Bản sao giấy khai sinh nước ngoài, bản sao các hồ sơ khai sinh hợp lệ khác
 • Yêu cầu: Bản sao hộ chiếu kèm visa không thuộc diện dân di cư
  • Bằng chứng: Bản sao hộ chiếu đầy đủ, tất cả các hồ sơ liên quan đến nhập cư chứng minh tình trạng còn cư trú tại Mỹ
 • Yêu cầu: Ảnh chụp mới nhất của đương đơn
  • Bằng chứng: Hai ảnh màu giống nhau của đương đơn chụp trong vòng 30 ngày gần nhất
 • Yêu cầu: Dịch vụ sinh trắc nếu đương đơn ở độ tuổi từ 14 đến 79
  • Bằng chứng: USCIS thông báo cho đương đơn sau khi họ gửi đơn I-485 đến nơi họ phải thực hiện dịch vụ sinh trắc; dịch vụ sinh trắc bao gồm lấy dấu vân tay, đôi khi cần ảnh và chữ ký của’s đương đơn
 • Yêu cầu: Kiểm tra sức khỏe
  • Bằng chứng: Báo cáo kiểm tra sức khỏe; hồ sơ tiêm chủng
 • Yêu cầu: bản thông tin lý lịch
  • Bằng chứng: những người từ 14 đến 79 tuổi phải nộp mẫu G-325A hoàn chỉnh
 • Yêu cầu: Chứng minh tính đủ điều kiện
  • Bằng chứng: bản sao mẫu I-797C được cấp qua phê duyệt đơn I-526

Có thể gửi đơn I-485 ngay khi đơn I-526 được chấp nhận nếu không có vướng mắc trong chương trình EB-5 visa. Luật sư di trú sẽ thay mặt đương đơn theo chương trình EB-5 để nộp đơn I-485. Phí nộp đơn I-485 là 985 đô la cộng với 85 đô la cho phí dịch vụ sinh trắc. Đơn được gửi về cơ quan bảo mật của USCIS ở Texas hoặc Arizona tùy theo nơi cư trú hiện tại của đương đơn EB-5.

Đơn I-485 thường mất từ 6 đến 12 tháng để được xử lý và sau khi xử lý xong, USCIS sẽ gửi thông báo bằng văn bản tới đương đơn. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý đơn I-485, đương đơn EB-5 vẫn có thể được cấp phép làm việc và du lịch nếu họ nộp Đơn I-765 để xin Cấp phép Làm việc và Đơn I-131 để xin Cấp phép Du lịch. Sau khi đơn I-485 được phê duyệt, đương đơn EB-5 sẽ trở thành thường trú nhân có điều kiện trong hai năm.

Sau đó đơn I-829 được nộp vào giai đoạn cuối của hai năm thường trú này. Qua đó nhà đầu tư theo chương trình EB-5 sẽ trở thành thường trú nhân hoàn toàn sau khi được phê duyệt đơn I-829 từ USCIS. Điều này cho phép nhà đầu tư, vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi được sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ.

Tóm tắt Đơn I-485

 • Chuyển tình trạng từ không phải dân di trú sang thường trú nhân có điều kiện
 • Được nộp bởi luật sư di trú
 • Phí 985 đô la cộng với 85 đô la cho phí sinh trắc

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.