+1-800-997-1228
HãY NHậN TRợ GIúP NGAY BâY GIờ

Đánh giá miễn phí EB-5 visa

Hãy sử dụng mẫu đánh giá này để có được sự tư vấn trực tiếp từ chuyên gia EB-5 visa. Để sử dụng mẫu này: 1. Hãy điền họ tên, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn; 2. Hãy điền càng nhiều thông tin về trường hợp của bạn càng tốt; 3. Các chuyên gia EB-5 sẽ xem xét thông tin mà bạn cung cấp.

Đánh Giá Tính Đủ Điều Kiện Visa EB-5

Để bắt đầu việc đánh giá của bạn, xin vui lòng điền vào các trường bắt buộc dưới đây.

Agree of our term of service

Nếu bạn muốn sử dụng chương trình EB-5 Visa để trở thành công dân Mỹ, thì đầu tiên hãy để chúng tôi đánh giá trường hợp của bạn. Đơn giản là điền vào mẫu này và chúng tôi sẽ làm việc với bạn để quyết định xem bạn có phải là một ứng viên cho chương trình EB-5 Visa.

Khi bạn gửi thông tin đến EB5Investors để được đánh giá miễn phí EB-5, chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn và liên lạc với bạn để thảo luận về lựa chọn của bạn. Căn cứ vào trường hợp của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn liên lạc với chuyên gia EB-5 phù hợp để bắt đầu quy trình.

Khi gửi thông tin đến EB5Investors, xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết. Thông qua thông tin về trường hợp cá nhân của bạn, chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn làm việc với chuyên gia EB-5 thích hợp nhất. Xin lưu ý rằng việc nộp mẫu này không tạo ra bất cứ mối ràng buộc luật sư-khách hàng nào, vì vậy xin đừng gửi bất cứ thông tin cá nhân nhạy cảm hay thông tin bí mật nào của bạn.

Khi bạn điền mẫu này, xin hãy điền chính xác vào từng ô trống. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn, và chúng tôi cũng sẽ chuyển thông tin bạn đã cung cấp đến các nhà cung cấp dịch vụ để họ có thể giúp bạn xin EB-5 Visa.

Thông tin mà bạn cung cấp tại đây sẽ không bao giờ được công khai trên trang web của chúng tôi, hay chia sẻ với bất cứ ai ngoài những chuyên gia EB-5 mà sẽ làm việc với bạn. Cho dù thế xin hãy nhớ không đưa vào bất cứ thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin bí mật nào về bản thân bạn.

Khi bạn đã gửi đi mẫu đánh giá miễn phí EB-5, bạn sẽ được EB5Investors hoặc các chuyên gia EB-5 thích hợp liên lạc để làm việc cùng bạn. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về người sẽ liên lạc với bạn, hoặc những loại hỗ trợ mà bạn cần, xin đừng do dự hãy gọi cho chúng tôi để cùng thảo luận các câu hỏi của bạn.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.