+1-800-997-1228
Tạp Chí dành cho các Nhà Đầu Tư EB5

Tổ chức kỷ niệm năng lực giáo dục EB-5 và gặp gỡ tại cuộc triển lãm thành công ở Bắc Kinh

Theo Nhân viên của Tạp chí Nhà dầu tư EB5 

Tp chí Nhàđầu tư EB5t chc k nim th trường EB-5 ln nht thế gii bng vit chc mt nhóm riêng bit hơn 350đại lý di trú, trung tâm khu vc, lut sư chng khoán và di trú, các nhà phát trin, cáđại lý môi gii và các bên liên quan đến EB-5 khácti Cuc trin lãm EB-5 Bc Kinh 2018 ti Khách sn Rosewood Bc Kinh sang trng vào ngày 9 tháng 5. 

S kin giáo dc, có hơn 15 nhà tài trđược bđầu bng ba tic cocktail VIP ti snh khách sn, ởđó các quan khách được gp g các chuyên gia t khp nơi trên thế gii. 

Sau bui tic là cuc trin lãm din ra c ngàđược trang b các bng điu khin tương tác và hiđại vi hơn 25 nhà din thuyết chuyên nghip có kinh nghim v chương trình đầu tư di trú EB-5.Các bng tin nêu bt các thông tin mi nht v quy trình EB-5, cũng như ngun qu và các vđề v thuế mà các nhà đầu tư Trung Quc phđối mt.Các cuc tho lun cũng ch ra các cách để trin khai li, nhng phương pháptt nhđể tiếp th EB-5 theo quan đim ca cáđại lý và các xu hướng d án mi dành cho các trung tâm khu vc. 

Mt trong nhng đim ni bt ca s kin là công b cáng c viên cho Top 100 CEO Đại lý Di trú Toàn cu.Gii thưởng uy tín này công nhn kh năng lãnh đạo ca cáđại lý di trú hàng đầu thế gii, các CEO ca cáđại lý này sẽđược vinh danh ti l trao gii trang trng  cTp chí Nhàđầu tư EB5 ti Exchange LA  Los Angeles vào mùa hè này. 

Do ngành đầu tư di trú rt năng động vàđang phát trin, John Shen, giáđốđiu hành  American Lending Center,phát biu rng Trin lãm EB-5 Bc Kinh 2018 giúông tìm hiu  các xu hướng mi nht. 

Ông nóHi ngh các nhàđầu tư EB5 luôn mang đến nhng kiến thc chuyên sâu, cơ hi kết ni toàn cu và quan trng nht là xu hướng di trú hin ti cho tt c các bên liên quan."Tht là vô cùng bổích khi tham gia bt k s kin nào trong sốđóđặc bit là trin lãm ti Bc Kinh ln này. 

Debbie Klis, cổđông ca Polsinelli, cho biết bà rt biếơn vìđã có cơ hđểtrao đổi thông tin vi cáđồng nghip t nhiu châu lc trên thế gii. 

Các cuc gp mt c

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.