+1-800-997-1228
Tạp Chí dành cho các Nhà Đầu Tư EB5

Cách tốt nhất để lựa chọn một dự án EB-5 khi nhắc đến rủi ro về nhập cư và đầu tư

Tác giả Quynh Lai 

Trong những quyết định đầu tư nhập cư EB-5, các nhà đầu tư quan tâm đến hai điều quan trọng: nhận thẻ xanh và được hoàn lại khoản đầu tư của họ. Có một số điều mà một nhà đầu tư nên chú ý khi nghiên cứu về dự án EB-5, bao gồm nhà phát triển, cơ cấu vốn, tạo việc làm và chiến lược rút lui.  

Kinh nghiệm và uy tín của nhà phát triển sẽ bao gồm cả rủi ro nhập cư – làm thế nào để bảo đảm thẻ xanh vô điều kiện cho nhà đầu tư và rủi ro đầu tư – làm thế nào để đảm bảo hoàn trả khoản đầu tư. Cơ cấu vốn và chiến lược rút lui của một dự án sẽ mô tả rủi ro đầu tư. Việc tạo việc làm của một dự án sẽ cho thấy rủi ro nhập cư. 

MỘT NHÀ ĐẦU TƯ NÊN BIẾT GÌ VỀ NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EB-5  

Khi xem xét một nhà phát triển của dự án EB-5, điều quan trọng là phải kiểm tra kinh nghiệm và uy tín của nhà phát triển. Nhà phát triển phải có uy tín tốt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Họ không nên là một công ty chỉ được thiết lập để thực hiện một dự án EB-5. Một vài dự án EB-5 hiếm và tốt có các nhà phát triển là các công ty đại chúng. Đây là một điểm mạnh trong việc lựa chọn một dự án EB-5 vì các công ty đại chúng phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Họ cũng phải nộp báo cáo hàng quý và hàng năm với SEC. Giám sát của SEC và các yêu cầu báo cáo công khai chính xác cung cấp sự thoải mái và minh bạch cho các nhà đầu tư, đồng thời cho phép truy cập thuận tiện vào hồ sơ tài chính cũng như hồ sơ kinh doanh trực tuyến. Nếu nhà phát triển dự án EB-5 không phải là một công ty đại chúng, các nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu để đảm bảo công ty biết họ đang làm gì, có kinh nghiệm vững chắc và có được một vị thế tốt trong lĩnh vực này.  

TẠI SAO NHẬN THỨC VỀ CƠ CẤU VỐN LẠI QUAN TRONG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ EB-5 

Cơ cấu vốn sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một tỷ lệ đầu tư quan trọng. Các tỷ lệ giữa khoản vay và giá trị: tỷ lệ cho vay EB-5, tỷ lệ vốn sở hữu của nhà phát triển và tỷ lệ cho vay của các ngân hàng khác. Tỷ lệ cho vay trên giá trị là một tỷ lệ quan trọng cần xem xét bởi vì nó cho thấy liệu dự án có phụ thuộc quá nhiều vào khoản vay để phát triển không và liệu nhà phát triển đã đặt một phần vốn sở hữu cao cho dự án khôngCơ cấu vốn cũng giúp nhà đầu tư hiểu rõ về vị trí đầu tư EB-5. Sẽ là rất tốt nếu khoản đầu tư EB-5  khoản vay đầu tiên và được thế chấp hoàn toàn bởi thỏa thuận ủy thác đầu tiên của chính dự án hoặc đất bổ sung. Nếu cơ cấu vốn bao gồm một khoản vay cao cấp, khoản đầu tư EB-5 sẽ ở vị trí thứ hai.    

Đệm vốn của nhà phát triển cao và vị trí đầu tiên của khoản vay EB-5 sẽ bảo đảm việc hoàn trả khoản đầu tư EB-5 tốt hơn 

NHÀ ĐẦU TƯ NÊN HIỂU THẾ NÀO VỀ TẠO VIỆC LÀM 

Khi xem xét tạo việc làm cho một dự án, một nhà đầu tư EB-5 phải đọc qua Những Tác Động Bắt Buộc và Gián Tiếp Đối Với Việc Làm do một bên thứ ba chuyên nghiệp chuẩn bị. Dự án nên tạo ra một lượng công việc dư thừa, vượt qua các điều kiện việc làm để được phê duyệt thẻ xanh cần thiết của USCIS. Tốt nhất là nếu tỷ lệ phần trăm cao của các công việc được tạo ra là các công việc xây dựng trực tiếp, điều đó có nghĩa là tạo việc làm không phụ thuộc vào việc kinh doanh hiện tại.  

MỘT CHIẾN LƯỢC RÚT LUI TỐT 

Chiến lược rút lui được nêu trong Biên bản ghi nhớ về cơ hội phát hành riêng lẻ (PPM) cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng về chiến lược và nguồn lực đầu tư EB-5 có hoàn trả. Hầu hết các dự án EB-5 phải chỉ ra rằng dòng tiền của họ vượt quá khoản vay EB-5 một khoản đáng kể hoặc họ có kế hoạch tái cấp vốn hợp lý và có thể đạt được.  

Tuy nhiên, sẽ an toàn hơn cả nếu chiến lược rút lui trong trường hợp xấu nhất, có nghĩa là nếu hoạt động của dự án và dòng tiền dự án thất bại, nó được bảo đảm bằng khoản vay vị trí đầu tiên và được thế chấp hoàn toàn trong khoản vay EB-5 chưa thanh toán bằng chứng thư ủy thác đầu tiên. 

Còn nhiều mục nữa mà các nhà đầu tư EB-5 nên tập trung vào khi xem xét và quyết định đầu tư vào một dự án EB-5. Tuy nhiên, các mục đầu tiên và quan trọng nhất phải là nhà phát triển, vốn đầu tư, tạo việc làm và chiến lược rút lui.  

 

 

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.