+1-800-997-1228
Tạp Chí dành cho các Nhà Đầu Tư EB5

Cách chuẩn bị các vấn đề phức tạp của việc tái triển khai

Theo Phil CohenRohit Kapuria

Có nhiều giải pháp tái triển khai có thể áp dụng cho các quỹ EB-5, kể cả các doanh nghiệp thương mại mới và các nhà đầu tư EB-5 đều có thể thực hiện.Các cập nhật chính sách mới đã được USCIS ban hành tác động đến quá trình lập kế hoạch tái triển khai.

GIAI ĐOẠN BỀN VỮNG

Khi một doanh nghiệp thương mại mới (NCE) cho một tổ chức tạo việc làm (JCE) hoặc bên có liên quan vay tiền, JCE thường hoàn thành dự án thành công và có khả năng hoàn trả khoản vay cho NCE trong vòng 4 đến 5 năm kể từ khi nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu I-526.Do bầu không khí bất ổn hiện tại, khi giao dịch với các nhà đầu tư từ Trung Quốc Đại lục và Việt Nam, câu hỏi đặt ra là làm thế nào NCE có thể tiếp tục duy trì nguồn tiền “có nguy cơ” khi quá trình hòa giải/bất ổn kéo dài ngăn cản một nhà đầu tư Trung Quốc Đại lục hoặc nhà đầu tư Việt Nam hội đủ điều kiện để nộp đơn I-829 trong ít nhất 3 đến 12 năm nữa.Ngoài ra, USCIS đã cập nhật định nghĩa về giai đoạn trong đó đầu tư EB-5 phải duy trì "nguy cơ" (giai đoạn duy trì) trong ngày 14 tháng 6 năm 2017, cập nhật Hướng dẫn Sử dụng Chính sách bao gồm thời gian cư trú có điều kiện, bổ sung hiệu quả thêm hai năm nữa cho giai đoạn đầu tư.

Các nhà đầu tư EB-5 sinh ra tại Trung Quốc Đại lục và Việt Nam đại diện cho khoảng 85 phần trăm vốn EB-5 hiện hoạt ngày nay.Ngoài ra, họ là những nhà đầu tư duy nhất hiện đang phải đối mặt với giới hạn visa, một điều kiện bắt nguồn từ nhu cầu mạnh mẽ muốn tham gia chương trình của họ.Với tốc độ các nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc và Việt Nam đã và đang đệ đơn I-526 trong vài năm qua, và ngăn chặn bất kỳ thông tin cấp visa bổ sung nào, sự chờ đợi ngược lại được dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai gần.

Với thực tế đó, bắt buộc NCE phải bắt đầu, nếu họ vẫn chưa bắt đầu, phân tích khả năng các khoản đầu tư đủ điều kiện mới có thể thực hiện các quỹ đã được tái triển khai sau khi hoàn thành dự án và/hoặc hoàn trả vốn EB-5 của JCE hoặc bên liên quan của nó.Trong khi một số NCE vẫn đang trong giai đoạn đăng ký I-526 và còn chút thời gian trước khi thúc đẩy quá trình tái triển khai, nhiều NCE đang phải đối mặt với câu hỏi hóc búa về việc tái triển khai trong năm 2018.

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÉP

USCIS đã đưa ra các giải thích bổ sung về các khoản đầu tư tái triển khai được phép trong Sách Hướng dẫn Chính sách của mình.Đặc biệt, hướng dẫn từ USCIS hiện nay chỉ ra rằng các quỹ phải được tái triển khai theo cách “liên quan đến cam kết trong thương mại”, trong đó “cam kết trong thương mại” được định nghĩa là “trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ” của USCIS.Sách Hướng dẫn Chính sách tiếp tục cho thấy một NCE cũng có thể đầu tư lại các quỹ EB-5 vào các trái phiếu cơ sở hạ tầng đô thị nếu các khoản đầu tư đó nằm trong phạm vi kinh doanh của NCE.

Sách Hướng dẫn Chính sách cũng cho thấynếu dự án đầu tư EB-5 ban đầu đã tạo ra các công việc cần thiết cho một nhà đầu tư cụ thể, thì khoản đầu tư được tái triển khai không dẫn đến việc tạo thêm công việc mới.Nó tiếp tục cảnh báo rằng các yêu cầu "có nguy cơ" vẫn còn và cần được xem xét cho các quỹ đầu tư tái triển khai.

PHẠM VI PHÙ HỢP

Trong Sách Hướng dẫn Chính sách, USCIS cung cấp một ví dụ trong đó các quỹ EB-5 ban đầu được sử dụng để tài trợ xây dựng một tòa nhà dân cư và sau khi hoàn trả khoản vay EB-5 đó và yêu cầu tạo việc làm theo kế hoạch kinh doanh ban đầu, NCE được cho phép để "tiếp tục triển khai nguồn vốn được trả lại thành một hoặc nhiều khoản vay tương tự cho các thực thể khác.”Mặc dù không được tuyên bố rõ ràng, nhưng dựa trên các quy định EB-5 hiện tại, người ta có thể suy ra rằng các hạn chế về địa lý và/hoặc ngành được áp dụng cho đầu tư EB-5 ban đầu có thể không còn được áp dụng, miễn là các công việc cần thiết được dự án ban đầu tạo ra.

ĐỊNH THỜI GIAN TÁI TRIỂN KHAI

Sách Hướng dẫn Chính sách đã chỉ ra rằng việc tái triển khai vốn EB-5 phải diễn ra “trong thời gian hợp lý về mặt thương mại” sau khi hoàn trả/trả lại vốn EB-5 được thực hiện cho NCE.Tuyên bố này chỉ cung cấp hướng dẫn giới hạn bởi vì thuật ngữ "hợp lý về mặt thương mại" có thể có các cách diễn giải khác nhau.Về mặt lịch sử, USCIS dường như đã cho phép giải thích rộng rãi về các quy trình quy định mơ hồ, mặc dù nó dần thắt chặt các giải thích nội bộ của chính mình.Mặc dù vậy, và mặc dù các thực tế kinh tế (chủ yếu) của ngành công nghiệp bất động sản, sẽ khó giải thích một thời hạn "hợp lý về mặt thương mại" có nghĩa là gì trong chưa đến 30 ngày.Một số người có thể lập luận rằng bất cứ điều gì vượt quá 90 ngày sẽ không giải thích được thuật ngữ nói trên.Tuy nhiên, tại thời điểm này USCIS có toàn quyền quyết định về việc giải thích cuối cùng thuật ngữ này.

Mặc dù NCE theo dõi thời gian hoàn trả vốn EB-5 sắp tới, nhưng người ta có thể lập luận rằng những NCE này sẽ có thể lên kế hoạch cho quá trình tái triển khai và các dự án trước.Như vậy, NCE được khuyên cần sớm bắt đầu quá trình thẩm định về các dự án tái triển khai tiềm năng.Để quản lý tốt hơn các nghĩa vụ ủy thác của mình, các nhà quản lý hoặc các đối tác chung của NCE cũng cần cân nhắc việc duy trì chuyên môn của các nhà tư vấn đầu tư đã đăng ký của bên thứ ba để hỗ trợ việc lựa chọn các cơ hội tái triển khai đó và chuẩn bị các thông báo phù hợp cho các nhà đầu tư EB-5 của NCE về bất kỳ cơ hội mới nào phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận hợp tác điều hành/giới hạn của NCE.

Tất nhiên, điều quan trọng là NCE phải phối hợp với các luật sư về chứng khoán và di trú để đảm bảo rằng mọi hành động liên quan đến việc tái triển khai các khoản thu nhập EB-5 đều tuân thủ theo các điều khoản của chính sách USCIS và thỏa thuận hợp tác hoạt động hoặc giới hạn của NCE.Tối thiểu, là một người được ủy thác cho các quỹ EB-5, quản lý của NCE hoặc đối tác chung phải cung cấp thông báo phù hợp cho các nhà đầu tư.

Có thể xem xét điều này một cách dễ dàng thông qua việc hiểu rõrằng các nhà đầu tư đăng ký vào NCE dựa trên các giải thích được thực hiện trong các tài liệu chào bán liên quan đến dự án ban đầu.Sau khi hoàn trả, NCE không thể đơn giản tái triển khai các nguồn quỹ vào một loại tài sản khác mà các nhà đầu tư không biết, bất kể việc tái triển khai đó có phù hợp với Sách Hướng dẫn Chính sách hay không.Có thể cần có sự đồng thuận từ đa số các nhà đầu tư trước khi tái triển khai.Có rất nhiều vấn đề liên quan khác, chẳng hạn như thời hạn của khoản đầu tư mới, lợi tức dự kiến cho khoản đầu tư đó, rủi ro vốn có trong các khoản đầu tư đó, khả năng tồn tại và tiềm năng mất đầu tư, v.v.

Nếu không có kế hoạch và tư vấn phù hợp với danh sách các chuyên gia được đề cập trên của NCE, NCE có thể biến sự thành công của dự án ban đầu thành sự mất mát to lớn do thay đổi tái đầu tư.Thực sự cần thay đổi thái độ chung của các nhà đầu tư EB-5 chính là chỉ quan tâm đến việc có được thẻ xanh.Những đóng góp vốn ban đầu được mỗi nhà đầu tư thực hiện là rất quan trọng và nhiều nhà đầu tư có một mức độ phụ thuộc vào việc nhận được nhiều nhất, nếu không phải tất cả, các nguồn quỹ sau khi hoàn thành giai đoạn duy trì.

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐẦU TƯ

Dựa trên các hướng dẫn được thảo luận trên, có bốn lưu ý mà NCE cần lưu ý khi xem xét các tùy chọn đầu tư tái triển khai.

Đầu tiên là tính linh hoạt.Điều quan trọng là phải duy trì mức độ linh hoạt với quyết định đầu tư.Mặc dù một số NCE không có bất kỳ nhà đầu tư nào gần hoàn thành giai đoạn duy trì tương ứng của họ trong thời gian ngắn, nhưng các NCE khác lại có. Lưu ý về tính linh hoạt cần được quan tâm khi NCE có một nhóm hỗn hợp các nhà đầu tư bị ngược đãi và không bị ngược đãi, hoặc liệu các nhà đầu tư NCE có hoàn thành giai đoạn duy trì trong ngắn hạn.Trong tình huống đó, NCE nên xem xét các tùy chọn tái triển khai cho phép thanh lý dễ dàng.

Thứ hai là sự đa dạng hóa.Các khoản đầu tư theo chương trình EB-5 có xu hướng cung cấp cho các nhà đầu tư ít, nếu có, các lựa chọn đầu tư đa dạng.Mặc dù hướng dẫn tái triển khai cho phép các khoản đầu tư được tái triển khai thành “một hoặc nhiều” khoản vay hoặc khoản tương tự, nhưng các NCE được cho là có thể cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng giảm thiểu rủi ro nhiều hơn bằng cách xem xét việc tái triển khai vốn EB-5 vào nhiều hơn một cơ hội tái triển khai.Nếu số lượng công việc cần thiết đã được tạo ra bởi dự án ban đầu, việc bảo toàn vốn có thể sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu cho các nhà đầu tư.

Thứ ba là giảm thiểu rủi ro.Ngoài sự đa dạng hóa đầu tư, NCE sẽ muốn giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt cho các nhà đầu tư của họ.Do đó, mức độ giảm thiểu rủi ro được phép có trong các cơ hội tái đầu tư càng cao (chẳng hạn như thế chấp khoản vay), càng có nhiều khả năng các nhà đầu tư sẽ hài lòng với các lựa chọn tái triển khai cuối cùng.

Thứ tư là thẩm định.Tầm quan trọng của thẩm định không thể được nhấn mạnh như một biện pháp để bù đắp các nghĩa vụ ủy thác của các nhà quản lý NCE hoặc các đối tác chung.Nếu NCE đang tạo nguồn tái triển khai các giao dịch của riêng mình, cần thực hiện thẩm định bởi bên thứ ba độc lập về khoản đầu tư.Nếu NCE đang hợp tác với một nhà quản lý quỹ, cần phải thực hiện thẩm định nhà quản lý quỹ đó bởi một bên thứ ba độc lập.Một cố vấn đầu tư đã đăng ký cũng có thể hỗ trợ thẩm định.

XÁC ĐỊNH THÀNH CÔNG

Vấn để tái triển khai đã khiến cho các NCE được hình thành trước năm 2014 đau đầu, đặc biệt là do tính phức tạp liên quan đến các vấn đề pháp lý, hành chính và ủy thác.Nếu các NCE giữ lại đội ngũ tư vấn phù hợp, họ phải ở vị trí để đáp ứng các yêu cầu về việc tái triển khai (nhập cư, ủy thác và chứng khoán) đồng thời cho phép giảm thiểu rủi ro chấp nhận được.Các vấn đề phức tạp đó có thể chuyển thành một cơ hội để tạo thêm thu nhập cho các bên liên quan ngoài những gì đã được dự đoán ban đầu.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.