+1-800-997-1228
Tạp Chí dành cho các Nhà Đầu Tư EB5

Sự phát triển chương trình EB-5 và tác động đối với các nhà đầu tư Việt Nam

Tác giả Kristi Quynh Ngo 

Ngày càng nhiều người quan tâm đến chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5 trong vài năm gần đây, nhu cầu cải cách chương trình càng trở nên cần thiết. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi cải cách tổng thể chương trình này nhằm giảm các trường hợp gian lận và thúc đẩy phát triển kinh tế Hoa Kỳ theo ý định của quốc hội lúc đầu. Chính quyền tổng thống và chế độ chính trị hiện tại đã tạo  nền tảng cho các điều chỉnh i chương trình EB-5 và các chính sách nhập cư nói chung. Những người tham gia và những người trong cuộc chương trình EB-5 nên biết về những thay đổi chính sách gần đây của Sở di trú Mỹ, những cải cách chương trình EB-5 đang thực hiện, và tình trạng sẵn có visa để đảm bảo đạt được các mục tiêu của nhà đầu tư EB-5 thông qua chương trình.  

YÊU CẦU CUNG CẤP BẰNG CHỨNG GIẢI TRÌNH/ THÔNG BÁO KHẢ NĂNG TỪ CHỐI CHÍNH SÁCH CỦA SỞ NHẬP TỊCH VÀ DI TRÚ HOA KỲ 

Chính sách ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ cho phép các viên chức xét duyệt hồ sơ có quyền từ chối đơn xin nhập tịch mà không cần  yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng giải trình (RFE) hoặc thông báo hồ sơ có khả năng bị từ chối (NOID) trước có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2018. Chính sách mới của Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (Chính sách RFE/NOID) quy định rằng Sở nhập tịch và di trú Hoa Kỳ có thể từ chối đơn và yêu cầu lợi ích nhập tịch mà không cần phải cấp ra RFE hoặc NOID nếu những bằng chứng yêu cầu ban đầu không được nộp đủ cùng với hồ sơ. Chính sách này hủy bỏ chính sách năm 2013 của Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ yêu cầu các viên chức xét duyệt hồ sơ cấp ra RFE NOID trừ khi không có khả năng bào chữa sự thiếu thuyết phục bằng cách bổ sung thêm bằng chứng. 

 Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ nhấn mạnh chính sách mới RFE/NOID không nhằm xử phạt những đương đơn vì lỗi không cố ý hoặc hiểu lầm về các yêu cầu bằng chứng. 1Thay vào đó, chính sách mới này cũng giúp hạn chế những bộ đơn sơ sài và không hoàn chỉnh, được dùng như "những vé đặt chỗ". Tuy nhiên, vẫn còn phải xem chính sách RFE/NOID sẽ được áp dụng như thế nào, đặc biệt là trong môi trường nhập cư ngày càng cứng nhắc như hiện nay.   

Các hình phạt để nộp lại đơn yêu cầu I-526, I-829 hoặc I-924 đặc biệt cao với chi phí nộp đơn EB-5 tốn kém và thời gian xử lý USCIS kéo dài. Một nhà đầu tư EB-5 có nguy cơ mất vị trí trong hàng loạt đơn thị thực bị tồn đọng và sẽ không biết về bất kỳ thiếu sót quan trọng nào trong bản kiến nghị EB-5 của họ cho đến tận hai năm sau khi nộp đơn lần đầu tiên.  

Chính sách RFE/NOID ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình EB-5 theo cách duy nhất do mở rộng quốc hội thường xuyên, ngắn hạn cho chương trình EB-5 Trung tâm vùng chỉ định. Các học viên chương trình EB-5 thường xuyên chạy đua với thời hạn kết thúc của chương trình EB-5 Trung tâm vùng chỉ định. Các học viên phải hết sức cảnh giác và kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các trường hợp nhập cư được nộp đúng. Ngoài ra, các nhà đầu tư EB-5 không được khuyến khích trì hoãn quyết định tiến hành đầu tư chương trình EB-5 hoặc thu thập bằng chứng cần thiết.   

Với tuyên bố lịch sử của Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ hướng tới việc phát hành RFE, một số học viên EB-5 đã khéo léo giữ lại bằng chứng nhất định từ hồ sơ ban đầu để dự đoán việc gửi bằng chứng với phản hồi RFE. Chính sách RFE/NOID ngăn chặn cách tiếp cận phổ biến này. Tuy nhiên, cần lưu ý chính sách RFE/NOID không cho phép Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ từ chối các kiến nghị hoặc đơn đăng ký dựa trên các vấn đề EB-5 phổ biến, chẳng hạn như nguồn tiền hoặc chuyển tiền. Quan trọng nhất, chính sách RFE/NOID không chấm dứt việc phát hành RFE hoặc NOID. 

CÔNG TÁC CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH EB-5 

Việc sửa đổi chương trình EB-5 sắp diễn ra.   

Vào tháng 1 năm 2017, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã ban hành một thông báo về làm luật như đã đề nghị (NPRM), tìm kiếm bình luận từ cộng đồng EB-5 về những thay đổi chính của chương trình EB-5. Hiện đại hóa chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5, phác thảo các thay đổi quy định được đề xuất, đã được ban hành tại Văn phòng quản lý và ngân sách năm 2018 (OMB). NPRM đề xuất những điều sau đây, trong số những điều khác nữa: 

  • Tăng từ số tiền đầu tư EB-5 tối thiểu tiêu chuẩn lên tới 1.800.000 đô la, hoặc 1.350.000 đô la cho các dự án nằm trong Khu vực việc làm có mục tiêu (TEA). 

  • DHS sẽ có thẩm quyền độc quyền để ủy thác TEA loại bỏ các chỉ định của TEA.  

  • Khu vực thống kê đô thị, quận, thành phố hoặc thị trấn với dân số hơn 200.000 người, điều tra dân số đơn lẻ hoặc nhóm các vùng điều tra dân số liền kề có thể được chỉ định là khu vực thất nghiệp cao nếu thống kê dự án có tỷ lệ thất nghiệp trung bình trên 150 phần trăm trung bình quốc gia.  

  • Nhà đầu tư EB-5 có đơn yêu cầu I-526 được phê duyệt có thể chọn nộp đơn yêu cầu I-526 mới  khi vẫn giữ ngày ưu tiên ban đầu của mình, tuân theo một số hạn chế nhất định. 

Chương trình nghị sự thống nhất OMB mùa thu 2018 được phát hành sau đó cho thấy ngày phát hành quy tắc cuối cùng vào ngày 1 tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, giám đốc USCIS Lee Francis Cissna tuyên bố tại Hội nghị IIUSA vào tháng 10 năm 2018 rằng DHS chưa hoàn thiện Quy định hiện đại hóa chương trình đầu tư nhập cư EB-5. 2Ngày phát hành không rõ ràng đã được lặp lại vào ngày 19 tháng 11 năm 2018, khi Trưởng phòng I-829 Tisa Weatherall trả lời một cuộc điều tra về tình trạng DHS đang nỗ lực  hoàn thiện NPRM sớm nhưng từ chối đưa ra ước tính thời gian. Kể từ ngày  viết bài này, không có câu trả lời dứt khoát về ngày phát hành của Quy tắc cuối cùng hoặc nội dung của nó.   

Các nhà đầu tư EB-5 có thể tìm thấy sự an ủi với khả năng cao   sẽ có thời gian ân hạn 60 ngày trước khi các quy định EB-5 mới có hiệu lực. Theo Sắc lệnh 12866, nếu quy tắc cuối cùng được coi là có "ý nghĩa", thì theo quy định của pháp luật, văn bản của quy tắc cuối cùng phải được công bố trong Đăng ký liên bang ít nhất 60 ngày trước ngày quy tắc có hiệu lực. 3NPRM đã được phân loại là "Ý nghĩa khác" trong cả hai mùa xuân 2018 và mùa thu 2018. Theo đó, quy tắc cuối cùng có khả năng hiệu lực trì hoãn 60 ngày, cho phép các nhà đầu tư và cố vấn của họ điều chỉnh chiến lược đầu tư và chuẩn bị hồ sơ EB-5. Các vấn đề pháp lý với thẩm quyền của DHS  tiến hành cải cách quy định mà không có hành động của Quốc hội có thể tuân theo, nhưng đây hiện là một giả định.  

CHỜ ĐỢI CẤP THỊ THỰC Ở VIỆT NAM 

Theo bản tin thị thực Hoa Kỳ tháng 12 năm 2018, các nhà đầu tư sinh ra tại Việt Nam với đơn nhập tịch I-526 được USCIS nhận trước ngày 1 tháng 5 năm 2016 (ngày hành động cuối cùng) có thể nộp đơn xin cư trú có điều kiện thông qua điều chỉnh tình trạng tại Hoa Kỳ hoặc xử lý lãnh sự ở nước ngoài. Đây là mức tăng ba tháng kể từ ngày hành động cuối cùng của bản tin thị thực tháng 11 năm 2018 cho ngày 1 tháng 2 năm 2016 đối với các nhà đầu tư gốc Việt Nam.   

Tại Diễn đàn Công nghiệp EB-5 của AILA / IIUSA vào ngày 30 tháng 10 năm 2018, Charles Oppenheim, Giám đốc Kiểm soát & Báo cáo Visa Di dân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS), đã chia sẻ những hiểu biết quan trọng về thị thực EB-5 trong tương lai cho Nhà đầu tư Việt Nam. 4Ngày hành động cuối cùng của Việt Nam có thể sẽ đến tháng 9 năm 2016 trước khi năm tài chính 2019 thị thực EB-5 có sẵn cho Việt Nam hết hạn. Ông Oppenheim hy vọng rằng phong trào ngày hành động cuối cùng của Việt Nam sẽ tiếp tục có tiến bộ đến tận tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2019, khi Việt Nam đạt giới hạn visa EB-5 hàng năm và ngày hành động cuối cùng cho các nhà đầu tư Việt Nam sẽ bắt đầu theo dõi với Trung Quốc. 

Oppenheim cũng dự đoán rằng, nếu một nhà đầu tư gốc Việt Nam nộp đơn yêu cầu I-526 của mình vào ngày 30 tháng 10 năm 2018, người ấy sẽ đủ điều kiện cư trú có điều kiện trong khoảng 7,2 năm. Tuy nhiên, dự đoán thời gian chờ thị thực này bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả tác động của những thay đổi quy định EB-5 đối với nhu cầu EB-5 trong tương lai. Những điều chỉnh đối với số tiền và tiêu chuẩn đầu tư EB-5 tối thiểu để chỉ định TEA, như được đề xuất trong NPRM (một thông báo về đề xuất cầm quyền), có thể có tác động mạnh đối với nhu cầu EB-5 cho đến khi thị trường tự ổn định. Việc giảm thị thực EB-5 giảm sau đó, xuất phát từ nhu cầu giảm, sẽ cho phép một số hồ sơ tồn đọng visa được giải tỏa. Ngoài Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, dự kiến sẽ thụt lùi vào tháng 7 năm 2019, không có quốc gia nào khác dự kiến sẽ đạt mức giới hạn visa EB-5 của họ trong tương lai gần.   

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.