+1-800-997-1228
qa

Có phải tất cả các nhà đầu tư nhập cư đều phải đầu tư thông qua các Trung tâm Khu vực EB-5 hay không?

Có thể đáp ứng yêu cầu chương trình đầu tư EB-5 visa mà không cần đầu tư vào Trung tâm Khu vực hay không? Thay vào đó, tôi có thể đầu tư vào một công ty đang hoạt động hay mở một công ty mới do mình làm chủ không?

Các câu trả lời

  • Avatar

    Kate Kalmykov

    Immigration Attorney
    Được trả lời vào

    Không, các nhà đầu tư EB-5 có thể đầu tư vào công ty riêng của họ hoặc một công ty đang trong quá trình hoạt động qua đơn EB-5 cá nhân. Nếu đầu tư vào một dự án EB-5 không thuộc khu vực trung tâm thì nhà đầu tư cần tạo ra 10 việc làm trực tiếp cho lao động Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ không phải thông qua Trung tâm Khu vực để hưởng quyền lợi từ chương trình EB-5. Miễn là nhà đầu tư có thể chứng minh mình thường xuyên tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp thương mại mới và tạo ra 10 việc làm toàn thời gian trực tiếp cho lao động Hoa Kỳ thì họ có thể xin được thẻ xanh theo chương trình EB-5.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.