+1-800-997-1228
qa

Làm thế nào để biết một Trung tâm Khu vực có nằm trong Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu hay không (TEA)?

Tôi đang tìm hiểu về chương trình EB-5. Tôi được biết rằng có thể giảm bớt khoản đầu tư bắt buộc nếu đầu tư vào những khu vực nhất định. Làm thế nào để xác định được địa điểm các Khu vực Đầu tư Mục tiêu? Làm sao để nhận biết một Trung tâm Khu vực nằm trong các khu vực này?

Các câu trả lời

 • Avatar

  Kate Kalmykov

  Immigration Attorney
  Được trả lời vào

  Thật tiếc là không có dữ liệu của Chính phủ Trung ương nắm giữ thông tin này. Nếu đương đơn EB-5 hoặc các tổ chức muốn biết dự án của mình có nằm trong Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu hay không có thể thực hiện một trong những cách sau:

 • Xin thư xác nhận của tiểu bang về địa điểm dự án nằm trong khu Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu
 • Nộp đơn cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để xin chỉ định khu vực đó là TEA
 • Xin dữ liệu từ Bộ Lao động hoặc cơ quan tái phát triển kinh tế của tiểu bang chứng nhận tỉ lệ thất nghiệp trong khu vực
 • Đối với các dự án nằm trong TEA thuộc khu vực nông thôn, có thể xin hồ sơ từ Văn phòng Quản lý và Ngân sách cho chỉ định khu vực đó nằm bên ngoài các thành phố hoặc thị trấn có dân số từ 20.000 trở lên theo điều tra dân số mười năm một lần. Các Trung tâm Khu vực nằm trong khu vực tạo việc làm mục tiêu phải đưa ra những đương đơn EB-5 triển vọng kèm theo hồ sơ từ Cơ quan nhà nước hoặc Sở Nhập tích và Di trú Hoa Kỳ chứng minh tình trạng khu vực tạo việc làm mục tiêu của họ. Đến nay hầu hết các Trung tâm Khu vực đều năm trong khu vực tạo việc làm mục tiêu.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.