+1-800-997-1228
EB5 Investors

Thông tin về Visa

Visa là gì?

Visa Mỹ cho phép người nước ngoài vào Mỹ trong một khoảng thời gian có hạn hoặc vĩnh viễn. Có nhiều loại visa Mỹ khác nhau và visa cụ thể cho kiều bào nước ngoài phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể của họ. Tất cả các loại visa Mỹ đều liên quan đến thủ tục xin visa. Thủ tục này là khác nhau phụ thuộc vào loại visa không định cư hay visa định cư mà ứng viên muốn xin. Những người sống bên ngoài nước Mỹ sẽ phải nộp đơn xin visa thông qua Bộ Ngoại giao, và họ sẽ phải trải qua một buổi phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ. Hầu hết những ứng viên xin visa, kể cả những người sống trên nước Mỹ đều phải nộp hồ sơ cho Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS). Sau đó những kiều bào nước ngoài này có thể vào Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định theo loại visa của họ.

Visa không định cư

Visa không định cư cho phép người nước ngoài vào Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định, tạm thời. Các loại visa không định cư bao gồm visa du lịch, visa trao đổi, giao lưu, và visa công tác tạm thời. Visa du lịch cho phép người nước ngoài vào nước Mỹ vì mục đích giao dịch, du lịch, giải trí hoặc điều trị bệnh. Một số ví dụ về visa du lịch bao gồm visa B-1 cho khách giao dịch và visa B-2 cho khách du lịch. Visa trao đổi, giao lưu cho phép người nước ngoài tham gia vào các chương trình trao đổi học thuật, giáo dục, văn hóa, giữa chính phủ hoặc nghề nghiệp. Ví dụ về visa trao đổi, giao lưu bao gồm visa J-1 dành cho những người tham gia vào chương trình trao đổi văn hóa. Visa sinh viên cho phép người nước ngoài học tập tại các trường đại học, cao đẳng của Mỹ. Ví dụ về visa sinh viên bao gồm visa F-1 dành cho sinh viên và visa M-1 dành cho những người tham gia vào chương trình học nghề. Loại visa không định cư chính cuối cùng bao gồm visa công tác tạm thời. Visa công tác tạm thời dành cho những lao động nước ngoài vào Mỹ để làm việc. Ví dụ về visa công tác tạm thời bao gồm visa H-1B dành cho lao động chuyên môn, visa E-2 dành cho nhà đầu tư theo hiệp ước, visa L-1 để thuyên chuyển nhân viên trong nội bộ công ty, và visa O-1 cho những người có thành tích hoặc khả năng đặc biệt.

Visa định cư

Visa định cư cho phép người nước ngoài sống và làm việc ở nước Mỹ như một thường trú nhân hợp pháp. Sử dụng visa định cư để vào Mỹ sẽ cho phép một cá nhân trở thành thường trú nhân của Mỹ hoặc là người có thẻ xanh. Visa định cư căn cứ vào mối quan hệ gia đình, sự lựa chọn trong chương trình trúng thưởng visa, nơi tị nạn, hoặc visa định cư theo diện việc làm cho phép các thành viên gia đình nhất định của các công dân Mỹ hoặc thường trú nhân nhập cư vào Mỹ.

Chương trình xổ số visa định cư, cũng được biết đến là chương trình xổ số thẻ xanh, cấp visa cho những ứng viên từ các nước có tỉ lệ di dân đến Mỹ thấp. Các visa trong chương trình này được chọn ngẫu nhiên thông qua một chương trình trên máy vi tính. Visa theo diện việc làm được trao cho những lao động nhập cư vào Mỹ để làm việc cố định. Có 5 loại visa theo diện việc làm. Visa EB-1A dành cho các lao động có khả năng đặc biệt, visa EB-1B dành cho những nhà nghiên cứu hoặc giáo sư nước ngoài ưu tú, visa EB-1C dành cho những người quản lý và giám đốc được thuyên chuyển trong các tập đoàn đa quốc gia, visa EB-2 dành cho những lao động có trình độ cao hoặc những kiều bào di dân vi lợi ích quốc gia, visa EB-3 dành cho các lao động lành nghề, không có chuyên môn và có chuyên môn, visa EB-4 dành cho người làm công việc tôn giáo, và EB-5 visa dành cho những nhà đầu tư di dân nhờ góp vốn vào một doanh nghiệp Mỹ.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.