+1-800-997-1228
THôNG TIN VISA

Chương trình Visa Đa dạng là gì?

Chương trình Visa Đa dạng là gì?

Hàng năm Bộ Ngoại giao Hoa kỳ thực hiện khoảng 55.000 visa định cư (thẻ xanh) cho người nhập cư nước ngoài tham gia Chương trình Visa Định cư Đa dạng. Những người nhận được visa qua chương trình này được chọn ngẫu nhiên bởi một chương trình máy vi tính. Vì lý do này, Chương trình Visa Định cư Đa dạng cũng được gọi là xổ số thẻ xanh visa. Chương trình xổ số này được thiết lập bởi Đạo luật Nhập cư 1990 của Quốc hội Hoa kỳ nhằm đa dạng hóa nhân khẩu học văn hóa và dân tộc trong phạm vi Hoa kỳ. Cuộc xổ số thẻ xanh chỉ dành cho các đương đơn được chấp thuận từ các quốc gia có tỷ lệ lịch sử nhập cư vào Mỹ thấp.

Nếu trên 50.000 người nhập cư vào Mỹ chỉ từ một quốc gia đơn lẻ qua thời gian 5 năm trước đó, thì các đương đơn từ quốc gia này sẽ không đạt tiêu chuẩn để tham gia Chương trình Visa Đa dạng này. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về quốc gia đủ điều kiện, những người có triển vọng tham gia chương trình visa đa dạng còn phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về giáo dục và nghề nghiệp. Người nộp đơn chương trình này phải nộp đơn điện tử qua một khung thời gian đăng ký eo hẹp. Thời gian bắt đầu đăng ký chương trình xổ số visa 2013 (DV 2013) là từ ngày 4 tháng Mười, 2011 đến ngày 5 tháng Mười một, 2011. Ngày tháng của thời gian đăng ký cho năm 2014 chưa được thông báo.

Đủ Điều kiện Chương trình Xổ số Visa

Người nộp đơn phải là người bản xứ của một nước đủ tiêu chuẩn và phải đáp ứng các yêu cầu về giáo dục và việc làm thích hợp tham gia chương trình xổ số thẻ xanh. Mục đích của chương trình visa đa dạng là nhằm khuyến khích sự nhập cư từ các nước có lịch sử tỷ lệ nhập cư vào Mỹ thấp. Vì điều này nên những người từ các nước đã gởi 50.000 hay nhiều hơn người nhập cư vào Hoa kỳ trong 5 năm trước đó sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Tuy nhiên, người nộp đơn từ các nước này có thể vẫn đủ điều kiện theo 2 cách. Thứ nhất, họ có thể đủ điều kiện nếu người phối ngẫu của họ là một người bản xứ của một nước đủ điều kiện. Thứ hai, người nộp đơn từ các nước không đủ điều kiện cũng có thể nộp đơn nếu cha mẹ của họ đã không được sinh ra ở đó hoặc đã cư ngụ ở đó vào thời điểm người nộp đơn được sinh ra. Cha mẹ của người nộp đơn cũng phải là người bản xứ của một nước đủ điều kiện. Kiểm tra bên dưới xem danh sách các nước không đủ điều kiện tham gia chương trình xổ số thẻ xanh 2013.

Các Nước Không đủ Điều kiện tham gia Xổ số Thẻ xanh 2013

Bangladesh

Ecuador

Mexico

Cộng hòa Dominica

Brazil

El Salvador

Pakistan

Jamaica

Canada

Guatemala

Peru

Việt Nam

Trung quốc

Haiti

Philippines

Vương quốc Anh (Trừ Bắc Ireland)

Colombia

Ấn độ

Nam Hàn

 

 

Ngoài các yêu cầu về quốc gia, người nộp đơn chương trình xổ số visa còn phải đáp ứng các yêu cầu về giáo dục và việc làm. Người nộp đơn phải hoàn tất một chương trình giáo dục tiểu học và trung học 12 năm, ví dụ như trường trung học cấp 3. Tuy nhiên, người nộp đơn cũng có thể đủ điều kiện nếu có 2 năm kinh nghiệm làm việc với một công việc yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm hoặc học tập để thực hiện công việc. Nếu người nộp đơn tương lai không thể đáp ứng các yêu cầu về giáo dục hoặc việc làm, thì họ không đủ điều kiện tham gia chương trình xổ số thẻ xanh.

Quy trình Nộp đơn

Người nộp đơn đủ điều kiện phải nộp đơn điện tử tham gia chương trình xổ số via tại trang web xổ số visa đa dạng của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ. Người nộp đơn chỉ có thể nộp đơn trong khoảng thời gian hàng năm do Bộ Ngoại giao Hoa kỳ chọn. Chương trình xổ số năm 2013 đã kết thúc và ngày đăng ký xổ số 2014 chưa được thông báo. Người nộp đơn phải nộp mẫu DS 5501, cũng được gọi là Mẫu Visa Nhập cảnh Đa dạng Điện tử (mẫu nhập cảnh E-DV) theo trang web xổ số visa đa dạng. Mẫu này thu thập các thông tin về lý lịch bao gồm tên, giới tính, nơi sinh, nước mang quốc tịch, tình trạng hôn nhân, và thông tin liên lạc của người nộp đơn. Những người có triển vọng tham gia xổ số visa đa dạng cũng phải cung cấp một ảnh kỹ thuật số của mình cùng với đơn. Nộp đơn không phải tốn phí. Người nộp đơn phải kiểm tra trang web của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ để biết khi nào người trúng xổ số được công bố. Những người nhập cư được cấp visa xổ số đa dạng (DVs) sẽ nhận được một thẻ thường trú, còn gọi là thẻ xanh, cho phép họ sinh sống và làm việc vĩnh cửu ở Hoa kỳ. Người phối ngẫu và con cái của người được cấp visa đa dạng cũng có thể nộp đơn xin cấp thẻ xanh để họ cũng có thể nhập cư vào Hoa kỳ.

 

Tóm tắt Chương trình Visa Đa dạng

  • 55.000 visa hàng năm được cấp cho những người nộp đơn từ các nước đủ điều kiện
  • Các nước đủ điều kiện là những nước có lịch sử tỷ lệ nhập cư vào Mỹ thấp
  • Mẫu Visa Nhập cảnh Đa dạng Điện tử (mẫu nhập cảnh E-DV) phải được nộp trực tuyến
  • Lập hồ sơ miễn phí
  • Giải quyết hồ sơ tiêu biểu mất từ 6 – 8 tháng

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.