+1-800-997-1228
THôNG TIN VISA

Đơn DS-230

Tóm tắt đơn DS-230

  • Cấp visa nhập cư để nhà đầu tư và những người phụ thuộc của họ có được thường trú có điều kiện sau khi đến Hoa Kỳ.
  • Đươc nộp bởi đương đơn EB-5 tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước sở tại
  • Có thể được nộp bởi luật sư di trú
  • Yêu cầu phỏng vấn tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ

Đơn DS-260 là gì?

Đương đơn xin cấp EB-5 visa phải nộp đơn DS-260 để được thường trú có điều kiện. Đó là bước thứ 3 theo quy trình EB-5, sau khi USCIS duyệt đơn I-526 hoặc sau khi thông báo rằng visa đã có dựa trên chấp thuận của đơn I-526. Nếu quý vị là nhà đầu tư EB-5 đã đang cư ngụ ở Mỹ, xin xem qua thông tin về đơn  I-485, Đơn xin Đăng ký Thường trú.

Đơn DS-260 sẽ được nộp bởi nhà đầu tư EB-5 qua lãnh sự hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước họ. Sau khi đơn DS-260 được phê duyệt, nhà đầu tư EB-5 sẽ được thường trú có điều kiện, giúp họ và những người phụ thuộc của họ có thể di cư đến Hoa Kỳ, luật sư di trú EB-5 có thể giúp nộp đơn DS-230.

Đương đơn xin visa cung cấp thông tin tiểu sử trong đơn DS-260. Đương đơn cũng phải cung cấp danh sách các địa chỉ cư trú trước đây, quá trình công tác trong 10 năm qua, và thông tin nghĩa vụ quân sự.

Đương đơn có thể sẽ bị yêu cầu mang theo các hồ sơ như giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, và hộ chiếu đến cuộc phỏng vấn. Mỗi thành viên trong gia đình đi cùng nhà đầu tư EB-5 đến Hoa Kỳ phải nộp riêng một đơn DS-260 để đăng ký thường trú nhân.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.