+1-800-997-1228
THôNG TIN VISA

Đơn I-485

Đơn I-485 là gì?

Các nhà đầu tư nhập cư có thể “thay đổi” tình trạng của họ tại Hoa Kỳ để trở thành thường trú nhân có điều kiện tại Hoa Kỳ sau khi được chấp thuận đơn I-526. Đương đơn chính và tất cả những người phụ thuộc của họ, mỗi người phải hoàn tất một đơn I-485. Mẫu đơn I-485 chỉ dành cho nhà đầu tư EB-5 đã đang ở Hoa Kỳ. Nếu bạn vẫn còn đang ở quốc gia của bạn, bạn phải nộp mẫu đơn DS-260 và thông qua phỏng vấn với lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc đại sứ quán tại địa phương. I-485. Mẫu đơn I-485 là Đơn xin Đăng ký Thường Trú hoặc Thay đổi Tình trạng. Mẫu này yêu cầu mỗi đương đơn khai báo thông tin tiểu sử với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để xác nhận xem đương đơn có đủ điều kiện thường trú hay không. Mẫu I-485 thường được nộp bởi người đại diện của đương đơn là luật sư di trú.

Các thành phần của Đơn I-485
Để được USCIS chấp nhận, đương đơn EB-5 cần đáp ứng một số yêu cầu. Hãy nhờ luật sư di trú hỗ trợ bạn những mục sau:

 • Thông tin về luật pháp nếu đương đơn có tiền án tiền sự
  • Ví dụ: Các báo cáo chính thức của cơ quan hành pháp; lệnh tòa án; hồ sơ quản chế
 • Một giấy khai sinh hợp lệ, chứng nhận kết hôn và tất cả các chứng nhận ly hôn
  • Ví dụ: Bản sao giấy khai sinh nước ngoài, bản sao các hồ sơ khai sinh hợp lệ khác
 • Bản sao hộ chiếu kèm visa không thuộc diện dân di cư
  • Bản sao hộ chiếu đầy đủ, tất cả các hồ sơ liên quan đến nhập cư chứng minh tình trạng còn cư trú tại Mỹ
 • Dịch vụ sinh trắc nếu đương đơn ở độ tuổi từ 14 đến 78
  • USCIS thông báo cho đương đơn sau khi họ gửi đơn I-485 đến nơi họ phải thực hiện dịch vụ sinh trắc; dịch vụ sinh trắc bao gồm lấy dấu vân tay, ảnh và chữ ký của đương đơn
 • Kiểm tra sức khỏe
  • Bằng chứng: Báo cáo kiểm tra sức khỏe; hồ sơ tiêm chủng
 • Bản thông tin lý lịch
  • Những người từ 14 đến 78 tuổi phải nộp mẫu G-325A hoàn chỉnh
 • Chứng minh tính đủ điều kiện
  • Một bản sao mẫu I-797C mà đương đơn nhận được sau khi đơn I-526 được phê duyệt

Nộp đơn I-485

Luật sư di trú thường sẽ thay mặt đương đơn EB-5 để nộp đơn I-485. Có thể gửi đơn I-485 ngay khi đơn I-526 được chấp nhận. Phí nộp đơn I-485 là 1140 đô la cộng với 85 đô la cho phí dịch vụ sinh trắc. Phí dịch vụ sinh trắc sẽ đươc miễn nếu đương đơn 78 tuổi trở lên. Đơn được gửi về cơ quan bảo mật của USCIS ở Texas hoặc Arizona tùy theo nơi cư trú hiện tại của đương đơn EB-5.

Thời gian xử lý của đơn I-485 thay đổi tùy thuộc vào văn phòng đảm nhiệm của USCIS. USCIS sẽ gửi thông báo bằng thư vận chuyển hoặc thư điện tự email sau khi đơn được xét. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý đơn I-485, đương đơn EB-5 vẫn có thể được cấp phép làm việc và du lịch nếu họ nộp Đơn I-765 để xin Cấp phép Làm việc và Đơn I-131 để xin Cấp phép Du lịch. Sau khi đơn I-485 được phê duyệt, đương đơn EB-5 sẽ trở thành thường trú nhân có điều kiện trong hai năm.

Sau đó đơn I-829 được nộp vào giai đoạn cuối của hai năm thường trú này. Qua đó nhà đầu tư theo chương trình EB-5 sẽ trở thành thường trú nhân hoàn toàn sau khi được phê duyệt đơn I-829 từ USCIS. Điều này cho phép nhà đầu tư, vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi được sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ.

Tóm tắt Đơn I-485

 • Chuyển tình trạng từ không phải dân di trú sang thường trú nhân có điều kiện
 • Được nộp bởi luật sư di trú
 • Phí 1140 đô la cộng với 85 đô la cho phí sinh trắc

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.