+1-800-997-1228
THôNG TIN VISA

Đơn I-829

Đơn I-829 là gì?

Đơn I-829 là bước cuối cùng trong quá trình xin visa nhập cư EB-5 cho nhà đầu tư để trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đơn I-829 bao gồm bằng chứng về nhà đầu tư đã đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu cho chương trình EB-5 của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Ngay sau khi I-829 được duyệt, các hạn chế về cư trú có điều kiện của nhà đầu tư sẽ được xóa bỏ để nhà đầu tư, vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi có thể định cư tại Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn I-829 cho USCIS từ 90 ngày cuối trong giai đoạn hai năm thường trú có điều kiện. Tình trạng cư trú có điều kiện của đương đơn sẽ được gia hạn trong quá trình xử lý đơn I-829. Đơn xin I-829 cần được nộp trong tháng 21 đến tháng 24 của giai đoạn cư trú hai năm có điều kiện của nhà đầu tư nếu không họ sẽ không được cấp thẻ xanh thường trú.

Các yêu cầu của Đơn I-829

Nhà đầu tư theo chương trình EB-5 cần cung cấp nhiều bằng chứng trong đơn I-829 chứng minh rằng họ đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình EB-5.

 • Yêu cầu: Thẻ thường trú nhân có điều kiện (thẻ xanh)
  • Bằng chứng: Bản sao thẻ thường trú nhân của nhà đầu tư, bản sao thẻ thường trú nhân của các thành viên trong gia đình thuộc diện EB-5
 • Yêu cầu: Chứng minh đã thành lập doanh nghiệp thương mại
  • Bằng chứng: Tờ khai thuế liên bang
 • Yêu cầu: Chứng minh vốn đã đầu tư
  • Bằng chứng: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các bằng chứng khác chứng minh rằng doanh nghiệp thương mại mới đã nhận được tài chính từ nhà đầu tư
 • Yêu cầu: Chứng minh doanh nghiệp thương mại hoạt động ổn định trong thời gian hai năm cư trú có điều kiện
  • Bằng chứng: Hóa đơn, biên lai, bản sao kê ngân hàng; hợp đồng; giấy phép kinh doanh, tờ khai thuế liên bang; tờ khai thuế bang, báo cáo thuế theo quý
 • Yêu cầu: Chứng minh dự án đã tạo được số việc làm theo yêu cầu và tuân thủ kế hoạch kinh doanh
  • Bằng chứng: bảng lương; các chứng từ thuế liên quan
 • Yêu cầu: Các dịch vụ sinh trắc
  • Bằng chứng: đương đơn phải tham gia cuộc hẹn kiểm tra sinh trắc của USCIS để lấy dấu vân tay, chữ ký và chụp hình
 • Yêu cầu: phải cung cấp thông tin về pháp luật nếu đương đơn có tiền án tiền sự
  • Bằng chứng: Báo cáo thực thi pháp luật; hồ sơ bắt giữ; hồ sơ phán quyết; hồ sơ giam giữ hoặc phóng thích, các hồ sơ tiền án tiền sự khác

Nộp đơn I-829

Đơn I-829 thường được chuẩn bị và nộp bởi luật sư di trú, người giải quyết các vấn đề về EB-5. Đơn I-829 được gửi tới Trung tâm Dịch vụ được phê duyệt ở bang Texas. Phí nộp đơn là 3.750 đô la và 85 đô la phí sinh trắc. Thời gian xử lý đơn I-829 hiện tại là 24,5 đến 45 tháng. Có thể sẽ cần phỏng vấn tại văn phòng của USCIS hoặc thêm thông tin sau khi đơn được xử lý.

Tóm tắt Đơn xin I-829

 • Xóa bỏ các điều kiện của thường trú
 • Sau khi được phê duyệt, nhà đầu tư và những người phụ thuộc được cấp thẻ xanh mười năm, làm mới vô thời hạn.
 • Được nộp bởi luật sư di trú
 • 3.750 đô la cho phí nộp đơn và 85 đô la phí sinh trắc

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.