+1-800-997-1228
THôNG TIN VISA

Đơn I-924

Tóm tắt Đơn I-924

 • Được nộp bởi các doanh nghiệp Mỹ muốn trở thành Trung tâm Khu vực EB-5
 • Được nộp đơn bởi luật sư di trú với sự hỗ trợ của các chuyên gia khác
 • Phí nộp đơn là 17,795 đô la
 • Thời gian phê duyệt hiện nay nằm trong khoảng 62 đến 115,5 tháng

Đơn I-924 là gì?

Những người đang tìm kiếm cơ hội để lập một Trung tâm Khu vực EB-5 cần phải nộp đơn I-924 cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Sau khi đơn được duyệt, Sở sẽ cấp chỉ định Trung tâm Khu vực và Trung tâm Khu vực đó có thể bắt đầu nhận vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ triển khai các dự án EB-5.

Đơn I-924 còn có thể được nộp bởi các Trung tâm Khu vực hiện hữu với ý định sửa đổi chỉ định ban đầu hoặc tìm kiếm chấp thuận trước cho dự án. Những sửa đổi đó bao gồm thay đổi về vị trí địa lý, cấu trúc tổ chức hay các kế hoạch kinh doanh dự án đầu tư/những chỉ định NAICS của Trung tâm Khu vực. Các đối tác, tổ chức chính phủ, hay bất kỳ cơ sở kinh doanh hiện tại nào ở Mỹ cũng có thể đăng ký chỉ định Trung tâm Khu vực. Tính đến 4/11/2019, có 811 Trung tâm khu vực được phê duyệt.

Số lượng đơn xin, phê duyệt, và từ chối Trung tâm Khu vực

Năm Tài chính

Đơn I-924 nhận được

 Đơn I-924 được duyệt

Đơn I-924 bị từ chối

2010

152

78

41

2011

278

123

58

2012

163

30

44

2013

240

35

63

*Q1, Q2 Dữ liệu từ hệ thống phân tích và hiệu suất của USCIS và Trung tâm dịch vụ California

Yêu cầu cho Đơn I-924

Có nhiều bằng chứng phải được nộp kèm theo đơn I-924 Trung tâm Khu vực. Các hình thức bằng chứng được yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào từng dự án EB-5 cụ thể nhưng nhìn chung bao gồm:

 • Yêu cầu: Trung tâm Khu vực phải tập trung vào một vị trí địa lý cụ thể
  • Bằng chứng: Bản đồ chi tiết địa điểm đề xuất của Trung tâm Khu vực
 • Yêu cầu: Trung tâm Khu vực phải chứng minh rằng mỗi nhà đầu tư EB-5 sẽ tạo ra 10 công việc toàn thời gian.
  • Bằng chứng: báo cáo kinh tế, kế hoạch kinh doanh, đề án tài chính/cung cấp bản chứng minh cách thức sử dụng vốn; SEC (Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái)/tài liệu cung cấp bao gồm Bản ghi nhớ Sắp xếp Riêng, Hợp đồng Đăng ký, Bảng câu hỏi Đánh giá Đầu tư, Bản câu hỏi thẩm định, hợp đồng LP hoặc LLC về hình thức đầu tư EB-5
 • Yêu cầu: mô tả các hoạt động quảng bá của Trung tâm Khu vực đã đề xuất
  • Bằng chứng: bản mô tả chi tiết các hoạt động quảng bá trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai; ngân sách cho các hoạt động xúc tiến; bằng chứng chứng minh vốn được phân phối cho các hoạt động xúc tiến; kế hoạch tiếp thị và triển khai để thu hút các nhà đầu tư vào Trung tâm Khu vực; bản mô tả rằng Trung tâm Khu vực sẽ đảm bảo tất cả các khoản đầu tư có nguồn gốc hợp pháp
 • Yêu cầu: bằng chứng chứng minh Trung tâm Khu vực sẽ tuân thủ mọi quy định EB-5
  • Bằng chứng: tài liệu về cơ cấu kinh doanh của cả Trung tâm Khu vực và các doanh nghiệp thương mại mới sẽ liên doanh với Trung tâm Khu vực, có thể bao gồm các điều khoản sát nhập, bản dự thảo hợp đồng đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng; thư đề nghị đầu tư; các bản hợp đồng, thỏa thuận, hay bản ghi nhớ do các bên sẽ tham gia vào các hoạt động với tư cách đại diện cho Trung tâm Khu vực

Nộp đơn I-924

Thông thường đơn I-924 được nộp bởi các luật sư di trú, với sự hỗ trợ của các luật sư về chứng khoán và quản trị, chuyên gia kinh tế, kế toán, và những người lập kế hoạch kinh doanh. Quý vị có thể truy cập thư mục những chuyên gia trong ngành EB-5 của chúng tôi để liên hệ trực tiếp với các chuyên gia này.

 Phí nộp đơn I-924 là 17,795 đô la. Đơn được nộp cho Trung tâm Dịch vụ California thuộc USCIS. Hiện nay thời gian xử lý một đơn I-924 mất khoảng 62 đến 115.5 tháng, có thể lâu hơn. Đôi khi, USCIS yêu cầu đương đơn I-924 cung cấp thêm thông tin bổ sung. Trung tâm Khu vực hiện hữu cũng phải nộp một Bản phụ lục I-924A cho mỗi năm tài chính sau lần phê duyệt đầu tiên. Bản phụ lục I-924A giúp chứng minh rằng Trung tâm Khu vực đã tuân theo tất cả quy định của chương trình EB-5 và vẫn đủ tiêu chuẩn được chỉ định làm Trung tâm Khu vực.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.