+1-800-997-1228
THôNG TIN VISA

J-1 Visa là gì?

Visa J-1 là gì?

Visa J-1 dành cho các cá nhân tham gia vào các chương trình trao đổi, giao lưu hoặc đào tạo. Chương trình được ban hành để thúc đẩy thiện chí quốc tế qua trao đổi, giao lưu văn hóa. Người có visa J-1 có thể tham gia vào nhiều loại chương trình bao gồm chương trình của chính phủ, học thuật, hoặc khu vực tư nhân.

Ví dụ về các chương trình visa J-1:

 • Giúp việc để học ngoại ngữ và chăm sóc giáo dục
 • Hướng dẫn viên cắm trại
 • Khách chính phủ
 • Thực tập
 • Khách quốc tế (Bộ Ngoại giao sử dụng)
 • Nhà vật lý
 • Giáo sư và học giả nghiên cứu
 • Học giả ngắn hạn
 • Chuyên viên
 • Sinh viên, cao đẳng/đại học
 • Học sinh phổ thông cơ sở
 • Du lịch làm việc hè
 • Giáo viên
 • Đào tạo viên

 

Có hơn 170.000 khách tham gia vào chương trình visa J-1 hàng tháng. Thời gian tạm trú của người giữ visa J-1 phụ thuộc vào chương trình cụ thể mà họ tham gia. Việc gia hạn visa J-1 để cho phép khách tạm trú được ở lại Mỹ trong thời gian lâu hơn đôi khi được chấp thuận. Một vài người giữ visa J-1 phải tuân theo những yêu cầu về cư trú tại nước sở tại. Những người chịu theo yêu cầu này không thể trở thành thường trú nhân, không thể thay đổi tình trạng của họ ở Mỹ và không thể có visa theo diện gia đình hoặc theo diện việc làm trừ khi họ trở lại đất nước họ trong 2 năm. Họ không thể trở lại bất cứ nước nào ngoài nước mẹ đẻ của họ. Người giữ visa J-1 có thể phải tuân theo yêu cầu cư trú 2 năm nếu:

 • Chương trình J-1 có vốn tài trợ từ một tổ chức quốc tế, từ chính phủ sở tại của ứng viên, hoặc từ chính phủ Mỹ
 • Người có visa J-1 học tập hoặc làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành mà đất nước họ cần và được liệt vào Danh sách trình độ chuyên môn của khách trao đổi của Bộ Ngoại giao
 • Người có visa J-1 đã tham gia vào chương trình đào tạo y tế của Ủy ban Giáo dục cho Sinh viên Y nước ngoài (ECFMG)

 

Những yêu cầu đối với Visa J-1

Các ứng viên phải đáp ứng một vài yêu cầu để được cấp visa J-1. Các ứng viên phải tham gia vào chương trình được quản lý bởi một tổ chức tài trợ đã chỉ định. Các nhà tài trợ được chỉ định bao gồm các tổ chức như trường đại học, doanh nghiệp tư nhân, hoặc cơ quan chính phủ có quản lý các chương trình trao đổi cá nhân J-1.  Mỗi chương trình này đều có các tiêu chí cụ thể của riêng nó mà bắt buộc các ứng viên phải thỏa mãn. Tất cả các ứng viên xin visa J-1 phải thành thạo tiếng Anh để đáp ứng các yêu cầu của chương trình mà họ đăng ký. Các ứng viên cũng phải có đầy đủ bảo hiểm y tế và phải nộp đủ phí tham gia chương trình. Những phí này bao gồm phí do chương trình tài trợ cá nhân yêu cầu, phí của Bộ An ninh Nội địa, phí xử lý, cũng như là phí bảo hiểm visa. Khoản phí là khác nhau tùy thuộc vào các chương trình cụ thể mà ứng viên tham gia.

Quy trình xin visa J-1

Quy trình xin visa được bắt đầu bằng cách lấy Đơn DS-2019 từ nhà tài trợ chương trình.   Đơn này sẽ trình bày rõ thời gian chương trình, mục đích của chương trình, các quỹ liên quan đến chương trình và trình bày xem ứng viên đó có phải theo yêu cầu cư trú tại nước sở tại 2 năm không thông qua việc tham gia chương trình.   Khi có được đơn DS-2019, các ứng viên xin visa J-1 nộp đơn xin visa cho lãnh sự quán Mỹ hoặc đại sứ quán ở nước ngoài để được vào Mỹ. Visa J-1 là visa không định cư được cấp trong một giai đoạn tạm thời.  Người có visa J-1 có thể nộp hồ sơ xin visa khác để có thể thường trú tại Mỹ, nhưng họ không thể đi lại khi thực hiện việc đó trừ khi được cho phép theo hồ sơ của họ hoặc cho đến khi nhận được thẻ xanh.  Vơ/chồng và con cái dưới 21 tuổi của người giữ visa J-1 có đủ điều kiện để có được visa phụ thuộc J-2 cho phép họ đi cùng gia đình đến Mỹ và xin giấy phép lao động. Thời gian xử lý cho chương trình visa J-1 phụ thuộc vào nước mẹ đẻ của ứng viên mặc dù thường mất 6 tuần trở xuống.

Tóm tắt về Visa J-1

 • Visa J-1 dành cho các ứng viên tham gia vào chương trình trao đổi, giao lưu
 • Visa J-2 dành cho vợ/chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi của ứng viên J-1
 • Đơn phải nộp là:
  • DS 2019
  • DS-160
 • Phỏng vấn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc đại sứ quán được yêu cầu
 • Phí xử lý là $100
 • Quá trình phê duyệt thường mất 6 tuần

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.