+1-800-997-1228
Trang nhật ký cá nhân về Visa EB-5

Một cặp đôi có thể nộp đơn xin visa EB-5 và visa du học bằng cách nào?

EB5Investors.com Staff

Fredrick W Voigtmann

Nếu quý vị là người nhập cư tương lai sử dụng loại visa nhập cư EB-5, ngay cả khi quý vị chỉ là người phụ thuộc, khó có thể chứng minh rằng quý vị là một sinh viên không nhập cư thực sự. Việc định thời gian sẽ khó khăn; mục đích của các loại visa F-1 và F-2 không phải là nhập cư sang Hoa Kỳ sớm hơn được phép theo loại EB-5. Mặt khác, nếu ý định hiện tại của quý vị là trở thành sinh viên toàn thời gian và quý vị nộp đơn xin du học F-1 với mục đích nhâp cư tương lai theo loại EB-5, việc nộp đơn xin visa du học không có gì là sai. Chỉ cần đảm bảo quý vị trả lời tất cả các câu hỏi một cách đầy đủ và trung thực. Thật tốt khi quý vị được sinh ra ở Việt Nam bởi vì mặc dù bạn trai của quý vị, sau này trở thành chồng, là nhà đầu tư chính, cả hai bạn đều có thể nhận visa nhập cư được tính cho Việt Nam; bạn  và anh ấy sẽ không phải tuân theo giới hạn số visa nhập cư Trung Quốc.

Salvatore Picataggio

Quý vị có thể gặp  một số câu hỏi tại lãnh sự quán hoặc biên giới Hoa Kỳ với đơn I-526 đang chờ xử lý cho chồng của quý vị, coi đó là một phần của quá trình nhập cư và F là visa KHÔNG nhập cư. Visa F-2 của anh ấy có thể bị phản đối. Do thời gian chờ đối với các nhà đầu tư Trung Quốc (hiện nay khoảng hai năm), quý vị đang chờ 16 tháng để đơn I-526 được chấp thuận, sau đó hai năm để ngày ưu tiên trở thành có hiệu lực, sau đó xử lý từ bốn đến sáu tháng thông qua NVC và lãnh sự quán, tổng cộng thời gian quá dài (hơn 40 tháng). Có lẽ cân nhắc việc quý vị trở thành nhà đầu tư chính thì quý vị sẽ không phải chịu thời gian chờ đợi?

A Olusanjo Omoniyi

Nói chung, hai visa có các mục đích khác nhau. Quý vị có kế hoạch có vẻhợp lý và có thể  thực hiện. Tuy nhiên, hãy tìm sự trợ giúp của luật sư để đảm bảo quý vị tuân thủ các thủ tục nộp đơn của mỗi lựa chọn vì yêu cầu của chúng rất khác nhau.

Charles Foster

Mỗi người nộp đơn xin visa du học F-1 đều có trách nhiệm chứng minh rằng họ không có ý định nhập cư vào Hoa Kỳ. Nếu bạn trai của quý vị nộp đơn nhà đầu tư EB-5 và quý vị chưa kết hôn, bản thân việc đó không ảnh hưởng xấu đến đơn xin visa F-1 của quý vị. Tuy nhiên, nếu anh ấy nộp đơn xin visa du học F-1 sau khi nộp đơn EB-5, thực tế rằng đơn kiến nghị EB-5 chỉ ra ý định nhập cư vào Hoa Kỳ sẽ là một yếu tố tiêu cực trong việc xác định visa du học không nhập cư F-1 có được cấp cho bạn trai của quý vị  không. Có tình trạng tồn đọng đáng kể và ngày càng tăng theo chỉ tiêu cho những người nộp đơn EB-5 từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu quý vị đã kết hôn, bạn trai của quý vị sẽ có thể trao đổi trách nhiệm với quý vị theo chỉ tiêu Việt Nam, do đó không phải chịu sự tồn đọng kéo dài theo chỉ tiêu của Trung Quốc.

Richard A Gump, Jr

Visa F-1 yêu cầu người nước ngoài có khả năng chứng minh rằng người ấy dự định ở lại Hoa Kỳ tạm thời. Đơn xin visa yêu cầu người nước ngoài duy trì một nơi thường trú ở nước ngoài mà người ấy không có ý định từ bỏ. Việc theo đuổi thẻ xanh - thậm chí thông qua chương trình EB-5 - xung đột với các điều khoản của F-1. Qúy vị nên tham khảo ý kiến luật sư về thời gian nộp đơn xin visa F-1 và nộp đơn thỉnh cầu nhập cư.

Bernard P Wolfsdorf

Điều rất quan trọng là cần bảo đảm tình trạng không định cư hợp lệ trước khi nộp đơn xin thẻ xanh, nếu không thì visa không định cư sẽ bị từ chối. Sinh viên phải chứng minh được ý định trở về nhà. Ngoài ra, tin tốt là chồng của quý vị sẽ không phải chịu sự chờ đợi lâu dài vì anh ấy có thể trao đổi trách nhiệm sang quốc tịch của quý vị. Đúng là một anh chàng may mắn!

 

 

 

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.