+1-800-997-1228
Trang nhật ký cá nhân về Visa EB-5

Chúng tôi nên chuyển gia đình mình sang Hoa Kỳ lúc nào sau khi EB-5 được phê duyệt?

EB5Investors.com Staff

Salvatore Picataggio

Lý tưởng nhất, tất cả những người có visa EB-5 sẽ cùng nhau nhập cảnh từ đầu. Ít nhất, người nộp đơn chính nên nhập cảnh đầu tiên.

Ed Beshara

Nhà đầu tư EB-5 chính có visa thường trú có điều kiện có thể ra và vào Hoa Kỳ trước. Vợ/chồng và các thành viên khác trong gia đình có visa thường trú có điều kiện có thể theo chồng, nhà đầu tư chính và nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Quý vị sẽ đi lại trong thời hạn hiệu lực của visa nhập cư  (thường là 6 tháng). Các thành viên gia đình phái sinh có thể đi cùng hoặc theo sau nhà đầu tư EB-5 chính nhưng họ không thể tiếp tục nhập cư vào Hoa Kỳ trước nhà đầu tư EB-5 chính.

Charles Foster

Một khi visa nhập cư EB-5 được cấp cho quý vị thông qua lãnh sự quán hoặc đại sứ quán thích hợp tại Việt Nam, người nộp đơn chính phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Khi người nộp đơn chính đã nhập cảnh, các thành viên gia đình về mặt lý thuyết có thể nhập cảnh sau đó và nhập cảnh riêng. Mặc dù, tốt hơn hết là nên nhập cảnh cùng nhau.

Visa nhập cư thường có giá trị trong 6 tháng. Người nộp đơn Chính phải nhập cảnh trước. Tốt nhất là nên đến cùng với nhau nhưng, nếu điều đó là không thể, các thành viên trong gia đình cần phải có bằng chứng Người nộp đơn chính đã nhập cảnh ví dụ như bản sao của trang thông tin, dấu nhập cảnh, và thẻ nhựa (nếu được cấp).

A Olusanjo Omoniyi

Qúy vị có tùy chọn để nhập cảnh Hoa Kỳ cùng nhau hoặc riêng rẽ.

Visa nhập cư chỉ có giá trị trong 6 tháng. Vì vậy, tất cả quý vị cần phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước ngày hết hạn đó. Điều đó nghĩa là, không có yêu cầu tất cả các thành viên gia đình phải đi cùng nhau.

Lynne Feldman

Miễn là Người nộp đơn Chính đến trước, các thành viên gia đình còn lại có thể đến bất cứ lúc nào trước khi visa nhập cư của họ hết hạn. Kiểm tra ngày trên mỗi visa.

BoBi Ahn

Các thành viên gia đình có thể đi riêng hoặc cùng nhau. Miễn là mỗi cá nhân xuất trình Visa nhập cư hợp lệ trong hộ chiếu của họ, họ có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo thời gian rảnh của họ.

 

 

 

 

 

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.