+1-800-997-1228
EB5 Investors

Tạp Chí dành cho các Nhà Đầu Tư EB5

Tất Cả Các Số

  • 2018 Vietnamese V1 I1

Upcoming Issues Timeline

ADVERTISEMENT DEADLINE ISSUE
October, 2018 EB5 Investors Magazine, Volume 5, Issue 2 (Chinese Edition)
December, 2018 EB5 Investors Magazine, Volume 6, Issue 2 (English Edition)
January, 2019 EB5 Investors Magazine, Volume 2, Issue 1 (Vietnamese Edition)
February, 2019 EB5 Investors / Uglobal Immigration Magazine, Volume 2, Issue 1 (Bilingual Edition)
June, 2019 EB5 Investors Magazine, Volume 7, Issue 1 (English Edition)
September, 2019 EB5 Investors / Uglobal Immigration Magazine, Volume 2, Issue 2 (Bilingual Edition)
November, 2019 EB5 Investors Magazine, Volume 7, Issue 2 (English Edition)

Tạp Chí Nhà Đầu Tư EB5 – Phiên bản tiếng Việt - là tài liệu song hành cùng EB5Investors.vn; cố gắng đem đến nhiều bài báo và thông tin hấp dẫn, toàn diện về mọi thứ liên quan đến EB-5. Tạp chí Nhà Đầu Tư EB5 là cơ sở để các chuyên gia lão luyện về EB-5 có thể trao đổi những vấn đề gây bức xúc và là nguồn cập nhật thông tin cho độc giả về các đạo luật và pháp chế liên tục thay đổi liên quan đến EB-5. Mỗi bài báo trong ấn phẩm đều phải qua bước bình duyệt để từ đó mang lại cách phân tích khách quan chất lượng cao cho các đối tượng độc giả gồm luật sư, trung tâm khu vực EB-5, đại diện cơ quan di trú, cố vấn đầu tư tài chính và nhà cung cấp dịch vụ EB-5.

Tạp Chí Nhà Đầu Tư EB5 hy vọng làm sáng tỏ được những câu hỏi và nghi ngại thường gặp nhất bằng cách cung cấp những bài báo minh mạch và giàu thông tin do nhiều chuyên gia trong lĩnh vực EB-5 viết. Mỗi bài báo đều phải qua một quy trình xét duyệt có chọn lọc để đảm bảo rằng chỉ bài báo hay nhất được đăng lên. Ấn phẩm này phục vụ cả những đối tượng chuyên gia được đào tạo chuyên sâu trong cộng đồng EB-5 có mong muốn mở mang kiến thức và những đối tượng độc giả chưa hiểu rõ về chương trình đang muốn tìm hiểu kiến thức cơ bản.

Tạp Chí Nhà Đầu Tư EB5 gồm rất nhiều chủ đề, chẳng hạn như các yêu cầu khi tham gia chương trình EB-5, tác động từ những nhà đầu tư diện EB-5 lên nền kinh tế Mỹ, luật mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến EB-5, v.v. Ấn phẩm này hy vọng tất cả những ai mong muốn chạm tới ước mơ đến Mỹ đều có thể gia nhập chương trình EB-5 và ấn phẩm cũng là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn dành cho các chuyên gia EB-5. Tạp Chí Nhà Đầu Tư EB5 như một công cụ giúp những thành viên trong cộng đồng EB-5 mạnh dạn phát biểu ý kiến và giúp chương trình phát huy hết tiềm năng của mình.